Situaţia contractelor pentru serviciile de salubrizare în sectorul 2
   Asociații de  proprietari   Persoane fizice - case   Pentru contractare servicii de  salubrizare contactaţi
  Total  2.581   Contracte: 892   Total  25.411   Contracte: 273   tel. 021.9654  email contractare@supercom.ro  |  www.salubritate.ps2.ro

AUTORITATE TUTELARĂ

Asistare persoană vârstnică

1. Cerere tip;

2. Declaraţie

3. Actele necesare persoanei vârstnice;

Certificat de naştere;
Certificat căsătorie;
Act identitate;
Certificat deces soţ/soţie, după caz;
Hotărâre Divorţ;
Certificat medical timbrat din care să rezulte că persoana vârstnică în cauză are discernământ, eliberat de medicul specialist sau de INML, ori adeverinţă de la medicul de familie din care să reiasă că nu se află în evidenţă cu boli psihice, după caz (în original);
Talon pensie (în original);
Act proprietate;

4. Acte necesare persoanei/persoanelor cu care se încheie actul juridic în discuţie

Certificat naştere;
Certificat căsătorie;
B.I/C.I;
Certificat deces/hotărâre divorţ, după caz;
Adeverinţă de venit (în original);
Act proprietate sau contract închiriere pentru locuinţă, adeverinţă de la asociaţia de proprietari că locuieşte la adresă, după caz;
Adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie din care să rezulte că este o persoană aptă din punct de vedere fizic şi psihic să îngrijească o persoană vârstnică (în original);

NOTĂ:
- Documentele se depun în copie xerox de către petiţionar care va prezenta şi originalul în vederea verificării conformităţii, în afara celor care sunt solicitate în original;
- După înregistrarea cererii, însoţită de toate documentele menţionate, se va efectua deplasarea la domiciliul solicitan(tului)/(ţilor) pentru semnarea Declaraţiei de către persoan(a)/(nele)vârstinic(ă)/(e) şi a debitor(ul)(ii) obligaţiei de întreţinere.


Departament: Serviciul Autoritate Tutelară

Program de specialitate:

Marti 09:00 - 10:00
Joi 14:00 - 15:00

Ataşamente:
Download-ează fișierul (Cerere tip - asistare.pdf)Cerere
Download-ează fișierul (Declaraţie.pdf)Declarație

© 2021 Primăria Sectorului 2 București.