• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
 • 021.209.60.00, 031.403.99.61, 0372.10.61.00
 • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • TelVerde 0800.500.772

FOND FUNCIAR, CADASTRU

Titlu de proprietate în baza Legii nr. 87/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 18/1991

Acte necesare:

 • Actul de proprietate – copie legalizată;
 • Extras de Carte funciară individual sau colectiv, după caz – în original;
 • Certificat de moştenitor/Sentinţă civilă succesiune, după caz – copie legalizată;
 • Actul de identitate – fotocopie;
 • Acte de stare civilă – fotocopie;
 • Contract de închiriere/Fișă de calcul privind terenul solicitat, reactualizat după măsurători cadastrale/topografice– fotocopie;
 • Adresă emisă de Administraţia Fondului Imobiliar/S.C. Foişor/S.C. Apolodor S.A./ sau PMB - Direcția Patrimoniu, după caz, din care să rezulte că terenul solicitat în baza Legii nr.87/2020, Legii nr.231/2018, respectiv art.27 din Legea nr.18/1991 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, este în proprietatea statului sau a unităţilor administrativ – teritoriale, respectiv dacă este concesionat – în original.
 • În cazul imobilelor deţinute în coproprietate/mai mulţi proprietari în aceeași curte, vor prezenta în mod obligatoriu plan de amplasament şi delimitare întocmit de o persoană autorizată, actualizat la zi, însoţit de adresa emisă de instituţia mai sus menţionată, privind cota indiviză aferentă fiecărui coproprietar din suprafaţa aferentă curţilor - în original;
 • Adresă emisă de Primăria Municipiului Bucureşti, Direcţia Juridic – Serviciul Evidenţă, analiză, soluţionare şi gestiune notificări Legea nr.10/2001, din care să rezulte dacă au fost depuse notificări conform Legii nr.10/2001 pentru imobilul respectiv - în original;
 • Adresă emisă de Primăria Municipiului Bucureşti, Direcţia Juridic – Serviciul Instanţe Civile şi Contencios, din care să rezulte dacă există dosare pe rolul instanţelor judecătoreşti pentru imobilul respectiv - în original;
 • Certificat de atestare fiscală eliberat de Direcţia venituri Buget Local – în original;
 • Dovada achitării integrale, după caz (în cazul locuințelor cumpărate cu plata în rate)– fotocopie;

Pe  documentele prezentate în fotocopie solicitantul îşi va asuma,prin semnătură,menţiunea "conform cu originalul ", sub sancţiunea art.322; 323 din Noul Cod de Procedură Penală.


Departament: Serviciul Fond Funciar, Cadastru 

Program de specialitate:
Luni 08:30 - 13:30
Joi 13:30 - 18:30


© 2021 Primăria Sectorului 2 București.