Construire locuință proprietate personală, pe baza Legii 15/2003

Dosarele se vor reactualiza anual pana la data de 30 mai.


Departament: Serviciul Fond Funciar, Cadastru 

Program de specialitate:
Luni 08:30 - 13:30
Joi 13:30 - 18:30