FOND FUNCIAR, CADASTRU

Înscriere în Registrul Agricol

  • cerere tip în care se menţionează şi membrii gospodăriei care urmează să fie înscrişi
  • copie act de proprietate (sau hotărâre judecătorească)
  • copie proces-verbal de punere în posesie sau expertiză tehnică
  • copie plan cadastral scara 1:500 şi 1:2000
  • copie B.I. /C.I (pentru toţi membrii care vor fi înscrişi)

Departament: Serviciul Fond Funciar, Cadastru 

Program de specialitate:
Luni 08:30 - 13:30
Joi 13:30 - 18:30


© 2021 Primăria Sectorului 2 București.