Situaţia contractelor pentru serviciile de salubrizare în sectorul 2
   Asociații de  proprietari   Persoane fizice - case   Pentru contractare servicii de  salubrizare contactaţi
  Total  2.579   Contracte: 2472   Total  24.711   Contracte: 19.059   tel. 021.9654  email contractare@supercom.ro  |  www.salubritate.ps2.ro

FOND FUNCIAR, CADASTRU

Despăgubiri veterani de război, văduve și moștenitori

  • copie legalizată de pe legitimaţia de veteran de război;
  • copie legalizată de pe certificatul de naştere;
  • copie legalizată de pe buletinul/carte de identitate;
  • copie legalizată de pe certificatul eliberat de arhivele militare, din care să rezulte decoraţia primită;
  • dovada că titularul dreptului pretins a depus cerere în timpul vieţii, în cazul moştenitorilor legali;
  • copie legalizată după certificatul de moştenitor de pe urma defunctului - veteran de război;
  • declaraţie pe propria răspundere că nu aţi primit teren în baza Legii nr.18/1991 sau sub orice altă formă, de la data decorării până în prezent.

Departament: Serviciul Fond Funciar, Cadastru 

Program de specialitate:
Luni 08:30 - 13:30
Joi 13:30 - 18:30


© 2024 Primăria Sectorului 2 București.

Main Menu