Prelungire contracte de închiriere locuințe aflate în administrarea DGAPI

1. Cerere în nume propriu;
2. Copie B.I/C.I.. cu domiciliul stabil la adresă (pentru titularul contractului de închiriere);
3. Contractul de închiriere care să cuprindă toate anexele acestuia, inclusiv actul adiţional;
4. Chitanţele de plată pentru cotele de întreţinere şi chirie, achitate la zi.


Departament: Biroul Spațiu Locativ 

Anunţ privind restrângerea activităţii Centrului de Relaţii cu Publicul

Program de specialitate:
Luni 08:30 - 13:30
Miercuri 08:30 - 13:30
Joi 13:30 - 18:30