• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00, 031.403.99.61, 0372.10.61.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

URBANISM

Emiterea avizului arhitectului șef - plan urbanistic de detaliu

1. Cerere tip completată integral şi corect (elemente de identificare, telefon şi scopul solicitării, regim de înălţime, destinaţia obiectivului);
2. Dovada de plată a taxei (fotocopie), în valoare de 13,00 lei achitată la orice oficiu poştal de pe raza sectorului 2 în contul: persoane fizice – RO 70TREZ 70221180250 XXXXX – cod 29 persoane juridice – RO 70TREZ 70221180250 XXXXX – cod 2
3. Taxa RUR 50 Euro
4. Certificatul de Urbanism însoţit de planurile de situaţie scara 1:2000 şi scara 1:500, vizate spre neschimbare, în fotocopie inclusiv plan nr. cadastral;
5. Act de deţinere a imobilului, în fotocopie (în cazul concesionării obligatoriu regim juridic însoţit de o ridicare topografică);
6. Certificat de înmatriculare a agentului economic – după caz;
7. Certificat de înmatriculare a firmei de proiectare – după caz;
8. Toate avizele solicitate anterior executării proiectului de execuţie în certificatul de urbanism;
9. Documentaţia de urbanism întocmită conform legislaţiei în vigoare care să conţină în principal: foaie de capăt, lista de semnături, borderou (piese scrise şi desenate), memoriu justificativ, încadrare în zonă (1:2000) inclusiv încadrare în P.U.G. București, plan situaţie existentă, plan situaţie juridică, plan reţele edilitare şi 3 planuri de reglementări (scara 1:500) cu bilanţul teritorial existent şi propus, documentar foto al situaţiei existente, ilustrare de arhitectură.

NOTĂ:
Documentaţiile de urbanism ce vor fi analizate şi avizate în cadrul C.T.U.A.T. Sector 2, vor fi întocmite exclusiv de specialişti cu drept de semnătură înscrişi în Registrul Urbaniştilor din România ce prezintă certificat de atestare şi dovada plăţii taxei de exercitare a dreptului de semnătură pentru fiecare documentaţie elaborată. Ştampila se va aplica pe pagina de titlu pentru toate piesele scrise şi pe cele desenate prevăzute ca obligatorii de reglementările privind conţinutul cadru al documentaţiilor. Pentru eliberarea de duplicate ale planurilor de reglementări se va achita o taxă de 10 lei/foaie la oricare oficiu poştal de pe raza sectorului 2 în conturile susmenţionate.


Departament: Direcția Urbanism, Cadastru și Gestionare Teritoriu 

Program de specialitate:
Miercuri 08:30 - 13:30
Joi 13:30 - 18:30


© 2020 Primăria Sectorului 2 București.