• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00, 031.403.99.61, 0372.10.61.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

URBANISM

Autorizatie de construcție - Branșamente și extinderi electrice, gaze naturale, apă, canal

1. Cerere tip (completată în conformitate cu precizările privind completarea acesteia)
2. Certificatul de urbanism (copie).
3. Dovada, în copie legalizată, a titlului asupra imobilului, teren şi/sau construcţii, sau, după caz, extrasul de plan cadastral actualizat la zi şi extrasul de carte funciară de informare actualizat la zi, în cazul în care legea nu dispune altfel;
4. Documentaţia tehnică - D.T.;
5. Avizele şi acordurile stabilite prin certificatul de urbanism;
6. Dovada privind achitarea taxelor legale
- taxa Autorizaţie de construire - 11 lei/utilitate cont RO70TREZ70221180250XXXXX la orice Oficiu Poştal din Sectorul 2
- taxa de ocupare a domeniului public: 1,335 lei/ml x nr. zile necesare execuţiei lucrării (din graficul de execuţie)
- taxa 1% din valoarea extinderii (numai pentru lucrări de extindere)

NOTĂ: 
Pentru lucrări pe domeniul public nu se mai eliberează autorizaţie de construire, ci doar avizul administratorului domeniului public.


Departament: Direcția Urbanism, Cadastru și Gestionare Teritoriu 

Program de specialitate:
Miercuri 08:30 - 13:30
Joi 13:30 - 18:30

Ataşamente:
Download-ează fișierul (media_20140519111821_755.pdf)Cerere AC/AD

© 2020 Primăria Sectorului 2 București.