• Str. Chiristigiilor nr. 11-13
  • 021.209.60.00, 031.403.99.61, 0372.10.61.00
  • Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • TelVerde 0800.500.772

URBANISM

Autorizație de funcționare pentru piețe agroalimentare și târguri

1. Cerere pentru obținerea Autorizației de funcționare Piețe Agroalimentare și Târguri
2. Declarația pe propria răspundere privind respectarea prevederilor legislaţiei în vigoare referitoare la activitatea de organizare şi administrare a pieţelor agroalimentare
3. Certificatul de înregistrare şi anexele acestuia – conf. Legii nr. 359/2004 - de la Oficiul Registrului Comerţului (anexă certificat sau certificatul constatator, după caz) – pentru persoane juridice - emis de Oficiul Registrului Comerţului, - str. Intrarea Sectorului nr.1, sect.3 (Piata Muncii)
4. Autorizaţiile şi acordurile necesare desfăşurării activităţii economice, conform prevederilor H.G.R.nr. 348/2004 şi H.C.G.M.B. nr. 239/2001;
* Autorizaţia sanitară de funcţionare;
* Autorizaţia P.S.I. sau avizul Brigăzii de Pompieri a Municipiului Bucureşti (după caz);
* Avizul Centrului de Medicină Preventivă şi Poliţiei Sanitar-Veterinare(după caz);
* Autorizaţie de Mediu sau avizul Agenţiei pentru Protecţia Mediului (după caz);
5. Dovada deţinerii spaţiului de desfăşurare a activităţii economice (act de proprietate, contract de închiriere, asociere sau concesionare);
6. Planul de încadrare în zonă (scara 1:500), certificatul de urbanism şi autorizaţia de construire cu procesul verbal de recepție (după caz); 
7. Contract de prestări servicii-salubrizare (S.C. SUPERCOM S.A.) şi ultima factură de plată; 
8. Contracte pentru utilități ;


Departament: Direcția Urbanism, Cadastru și Gestionare Teritoriu 

Anunţ privind restrângerea activităţii Centrului de Relaţii cu Publicul

Program de specialitate:
Miercuri 08:30 - 13:30
Joi 13:30 - 18:30


© 2020 Primăria Sectorului 2 București.