Tipărire

Documente privind realizarea recepției la terminarea lucrărilor de construire/desființare

1. Cerere tip;

2. Autorizaţia de construire / desfiinţare în copie;

3. Punctul de vedere al proiectantului cu privire la lucrările executate;

4. Dovada achitării cheltuielilor pentru controlul statului în amenajarea teritoriului, urbanism şi autorizarea executării lucrărilor de construcţii prin Inspectoratul Teritorial în Construcţii Bucureşti-Ilfov din str C. F. Robescu nr 23 sect 3/adresă desemnare inspector/notificare – în funcție de caz;

5. Declarația privind valoarea reală a lucrărilor executate în baza autorizației de construire/desfiinţare și dovada achitării diferenței de taxă, dacă este cazul;

6. Certificat de performanţă energetică a clădirii – în funcţie de caz


Departament: Direcția Urbanism, Cadastru și Gestionare Teritoriu 

Program de specialitate:
Luni 08:30 - 13:30
Joi 13:30 - 18:30