Tipărire

Comunicare privind încheierea execuției lucrărilor

1. Cerere tip.
2. Copie Autorizaţie de construire/desfiinţare construcții, firme, reclame și reţele edilitare


Departament: Direcția Urbanism, Cadastru și Gestionare Teritoriu 

Program de specialitate:
Luni 08:30 - 13:30
Joi 13:30 - 18:30