URBANISM

Certificat de atestare a edificării construcției

1. Cerere tip

2. Autorizaţia de construire şi planuri anexă, în copie (planul de situație și releveul fiecărui nivel, vizat spre neschimbare);

2. Procesul-verbal de recepție, în copie;

3. Documentație cadastrală – 2 exemplare originale;


Departament: Direcția Urbanism, Cadastru și Gestionare Teritoriu 

Program de specialitate:
Luni 08:30 - 13:30
Joi 13:30 - 18:30


© 2021 Primăria Sectorului 2 București.