Situaţia contractelor pentru serviciile de salubrizare în sectorul 2
   Asociații de  proprietari   Persoane fizice - case   Pentru contractare servicii de  salubrizare contactaţi
  Total  2.581   Contracte: 2422   Total  25.411   Contracte: 16.510   tel. 021.9654  email contractare@supercom.ro  |  www.salubritate.ps2.ro

URBANISM

Regularizare taxe în vederea realizării recepției la terminarea lucrărilor - persoane fizice

1. Cerere tip completată integral și corect (elemente de identificare și scopul solicitării);

2. Autorizația de construire/desființare în copie;

3. Punctul de vedere al proiectantului privind execuția/desființarea în cazul în care nu pot fi identificate toate elementele necesare regularizării taxei;

4. Anunț începere lucrări;

5. Copie după memoriu general;

6. Declaraţia pe proprie răspundere privind valoarea finală a Construcţiei;

7. Copie CI beneficiar;

8. Contract vânzare cumpărare în cazul înstrăinarii imobilului, contract de inchiriere, concesiune (după caz).


Departament: Direcția Urbanism, Cadastru și Gestionare Teritoriu 

Program de specialitate:
Luni 08:30 - 13:30
Joi 13:30 - 18:30


© 2022 Primăria Sectorului 2 București.