Situaţia contractelor pentru serviciile de salubrizare în sectorul 2
   Asociații de  proprietari   Persoane fizice - case   Pentru contractare servicii de  salubrizare contactaţi
  Total  2.581   Contracte: 2422   Total  25.411   Contracte: 16.510   tel. 021.9654  email contractare@supercom.ro  |  www.salubritate.ps2.ro

URBANISM

Declarație tip unitate - cofetării, covrigării, patiserii

1. Cerere tip – se va complete în 2 exemplare

2. Act identitate - B.I. / C.I. (copie)

3. Certificatul de înregistrare şi anexele acestuia - conf. Legii nr. 359/2004 sau certificatul constatator (după caz) – pentru persoane juridice - emis de Oficiul Registrului Comerţului, - str. Intrarea Sectorului nr.1, sect.3 (Piața Muncii)

4. Dovada deţinerii spaţiului de desfăşurare a activităţii economice (act proprietate, contract de comodat, contract de asociere, contract de închiriere, contract de subînchiriere și acordul proprietarului, inclusiv anexele acestor documente, care fac parte integrantă din acestea, după caz);

5. Schița spațiului sau releveul spațiului de lucru, cu marcarea suprafețelor afectate de activitatea economică;

6. Contract salubritate;


 

Departament: Direcția Urbanism, Cadastru și Gestionare Teritoriu 

Program de specialitate:
Luni 08:30 - 13:30
Joi 13:30 - 18:30


© 2022 Primăria Sectorului 2 București.