Situaţia contractelor pentru serviciile de salubrizare în sectorul 2
   Asociații de  proprietari   Persoane fizice - case   Pentru contractare servicii de  salubrizare contactaţi
  Total  2.581   Contracte: 2422   Total  25.411   Contracte: 16.510   tel. 021.9654  email contractare@supercom.ro  |  www.salubritate.ps2.ro

URBANISM

Emiterea avizului Primarului Sectorului 2

1. Adresă pentru emiterea avizului Primarului Sector 2 (documentul se emite de către Primăria Municipiului Bucureşti şi este semnat de către arhitectul șef al Municipiului București);

2. Dovada achitării taxei de 15,00 lei (copie), pentru emiterea Avizului Primarului Sector 2, achitată la orice oficiu poștal de pe raza sectorului 2 în contul:

            RO70TREZ70221180250XXXXX - cod 29 (pentru persoane fizice),

            RO70TREZ70221180250XXXXX - cod 2 (pentru persoane juridice) sau

 prin ordin de plată precizând astfel Codul Fiscal: 13811802;           

3. Copie a certificatului de urbanism emis de Primăria Municipiului București;

Planurile de situaţie scara 1:500 si 1:2000 aferente certificatului de urbanism (copie).


 

Departament: Direcția Urbanism, Cadastru și Gestionare Teritoriu 

Program de specialitate:
Luni 08:30 - 13:30
Joi 13:30 - 18:30


© 2022 Primăria Sectorului 2 București.