Situaţia contractelor pentru serviciile de salubrizare în sectorul 2
   Asociații de  proprietari   Persoane fizice - case   Pentru contractare servicii de  salubrizare contactaţi
  Total  2.579   Contracte: 2454   Total  25.411   Contracte: 18.385   tel. 021.9654  email contractare@supercom.ro  |  www.salubritate.ps2.ro

Consultare publică delegare gestiune salubrizare

CONSULTARE PUBLICĂ:

Actualizare documentație de atribuire pentru delegarea gestiunii serviciului de salubrizare în Sectorul 2 al Municipiului București

Avand in vedere ca la data de 20.04.2022 a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 2 nr. 135/20.04.2022 actualizarea Studiului de oportunitate pentru delegarea gestiunii serviciului de salubrizare din Sectorul 2 al Municipiului București, disponibil la https://cl.ps2.ro/index.php/consiliul-local/hotarari/2022/hotararea-nr-135-din-2022 și ținând cont de:

-  anvergura procedurii de achiziție care va avea la bază documentația pusă la dispoziție de consultant;

-  faptul că obiectul achiziției este unul cu un nivel de specificiate tehnică înalt;

-  faptul că se dorește crearea celui mai bun cadru pentru desfășurarea serviciilor  care fac obiectul achiziției;

-  modificările legislative incidente în domeniul salubrizării intervenite pe parcursul ultimilor 3 ani;

-  modificarea mecanismului de finanțare a serviciului de salubrizare, trecerea de la taxă la tarif;

-  necesitatea îndeplinirii, de către autoritate, a tuturor îndatoririlor privitoare la transparență;

-  importanța valorificării tuturor resurselor infomaționale puse la dispoziție de legislație și de piața căreia se adresează această documentație,

Primăria Sectorului 2 lansează consultarea publică cu tema Actualizarea documentației de atribuire (caiet de sarcini actualizat și anexe aferente) pentru delegarea gestiunii serviciului de salubrizare în Sectorul 2 al Municipiului București.

Facem precizarea că tot astăzi a fost lansată și procedura specifică de consultare a pieței pe documentația mai sus menționată, anunțul de consultare fiind disponibil la următorul site: https://www.e-licitatie.ro/pub/notices/mc-notice/view/100130597

Nu în ultimul rând, în data de 10.05.2022, ora 10:00, Primăria Sectorului 2 va organiza o ședință de consultare publică la care sunt invitați să participe toți operatorii economici interesați. Ședința va avea loc la sediul Primăriei Sectoului 2 al Municipiului București din Str. Chiristigiilor nr. 11-13, Sector 2, Bucureşti.


© 2023 Primăria Sectorului 2 București.