Tipărire

Direcţia Juridică, Legislaţie, Contencios Administrativ

Director: TEMPORAR VACANT

NIȚĂ ELENA - exercită temporar funcţia publică de Secretar General al Sectorului 2


Telefon: 021.2096000 int. 476, 478


Serviciul Juridic
Şef serviciu: RIZESCU MUGUR ŞERBAN - EXERCITARE CU CARACTER TEMPORAR


Serviciul Autoritate Tutelară
Şef serviciu:  IORDACHE BIANCA MARIA - EXERCITARE CU CARACTER TEMPORAR