Tipărire

Direcţia Servicii Publice

Director: DRUG CORNELIU
 

Serviciul Gospodărie Comunală 
Şef serviciu: 
TEODORECI DRAGOŞ-EUSEBIO
Telefon: 021.2096000 int. 123, 297

Serviciul Monitorizare Executie Contracte Edilitare
Şef serviciu: COVEŞANU DAN


Serviciul Relaţii cu Asociaţii de Proprietari
Şef serviciu:
 MUNTEANU MONICA MIHAELA