Situaţia contractelor pentru serviciile de salubrizare în sectorul 2
   Asociații de  proprietari   Persoane fizice - case   Pentru contractare servicii de  salubrizare contactaţi
  Total  2.581   Contracte: 2302   Total  25.411   Contracte: 12050   tel. 021.9654  email contractare@supercom.ro  |  www.salubritate.ps2.ro

CONSILIER PRIMAR

 

CHIRILOAIE VIOLETA


 

EXPERIENȚĂ PROFESIONALĂ

Noiembrie 2020-prezent Consilier Cabinet Primar, Primăria Sectorului 2
▪ Suport activitate primar
Ianuarie-Decembrie 2020 Consilier parlamentar, Parlamentul României, Camera Deputaților
▪ Suport activitate parlamentară
2018-prezent Administrator Financiar/Consilier Departament Marketing
▪ Promovare ofertă educațională, Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București
2009- ianuarie 2020 Consultant, Violet Shop S.R.L.
▪ Activități de consultanță pentru afaceri si management;
Portofoliu:
▪ Partidul Uniunea Salvați România - Secretariatul General: suport filiale, financiar
▪ Mediashop Holding-Austria (2012-2019). Negociere contracte distribuție produse în retail. Consultanță management, marketing și vânzări.
▪ TMT PR (2017)- suport organizare conferință Agricultura de Precizie, tehnologii și inovații, contactare potențiali speakerii, prezentare pachete promoționale de sponsorizare.
▪ Tedy Necula (regizor) (2016-2017) -  promovare producție și content video inspirațional pentru ONG-uri si proiecte de CSR,
▪ Dominic Vârtosu (2016-2017) -  oportunități de expunere a lucrărilor pictorului în cadrul clădirilor de birouri sau a galeriilor comerciale, negocieri contracte. http://www.dominicvirtosu.ro/
▪ GrandeMall (2016) - consultanță dezvoltare market place, dezvoltare platformă vânzări online.
▪ JML-UK (2014-2015) Negociere și supervizare contracte parteneri locali (logistică, retail, televiziuni). Consultanță vânzări directe si wholesale. Supervizare materiale promoționale în limba română.
▪ Media Pro Studios (2014) - fundraising proiect cinematografic cultural: Videopictura.
▪ Inova-Mexic (2014) - consultanță și intermediere vânzări produse în Europa
▪ Mobuy Romania (2015) - vânzări servicii de mobile marketing.
▪ Orange Planet (2010-2013) - Olanda, consultanță, distribuție produse în România
Aprilie - Iulie 2013 Consultant în management, Centrul pentru Dezvoltare Instituţională CADI ELEUTHERIA.
▪ Consultanţă dezvoltare afaceri în mediul rural. Strategii de dezvoltare pentru micii întreprinzători non-agricoli
▪ Tipul activităţii sau sectorul de activitate: Analiză și dezvoltare organizațională; Proiect realizat cu fonduri europene
Martie-Iunie 2012 PR&Marketing Coordinator, Ethos Relatii Publice- www.responsabilitatesociala.ro
▪ Suport în organizarea conferinţei European C.S.R. Lessons 2012.
▪ Promovare și vânzare pachete corporate (sponsorizare şi participare)
▪ Comunicarea cu sponsorii şi invitaţii.
▪ Suport organizare conferinţă on site.
▪ Tipul activităţii sau sectorul de activitate: PR
August 2005 – Februarie 2010 Director General, Elite TV Shop SRL
▪ Consultanţă clienţi business. Vânzare servicii de prospectare piaţă, dezvoltare şi  consultanţă în afaceri.
▪ Vânzări produse în sistem World Wide Distribution, reprezentare Elite Distribution Company  la Conferințele organizate de Electronic Retailing Association (Miami şi Las Vegas)
▪ Tipul activităţii sau sectorul de activitate: Consultanţă în afaceri, management şi marketing. Studii de piaţă în România şi străinătate, dezvoltare reţele de distribuţie. Marketing si comunicare.
Noiembrie 2003 – Mai 2005, Noiembrie 2006-Februarie 2010 Director General, Bestseller TV Media SRL
▪ Management, new business, reprezentare în mediul de afaceri intern şi internaţional.   
▪ Tipul activităţii sau sectorul de activitate: Comerţ cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi (vânzari directe). Vânzari în rețeaua proprie de retail si in sistem wholesale.
Mai-August 2005 Area Sales Manager, Voxline Communication SRL
▪ Vânzare servicii de telecomunicaţii cu valoare adăugată-sms marketing, televoting, infoline, micropayment.
▪ Tipul activităţii sau sectorul de activitate: Telecomunicaţii
Ianurie-Noiembrie 2003 PR/Account Manager, Creative Vision International (Prima TV)
Revista presei, fişe de prezentare companie, prezentări şi vânzări formate TV, studii de piaţa, studii de audienţă.
▪ Vânzări producţii AV şi servicii conexe.
Tipul activităţii sau sectorul de activitate: PR/ Vânzări
Martie 2002-Ianuarie 2003 Redactor/Editor Prime Time World Broadcast „Surprize-Surprize”, „Cei mai iubiti”, Creative Vision International
▪ Întocmire fişe de documentare şi asistenţă filmări
▪ Tipul activităţii sau sectorul de activitate: Activitate redacţională

EDUCAȚIE

2015-2018 Doctor in agronomie, Școala Doctorală pentru Ingineria și Managementul Resurselor Vegetale și Animale din cadrul  Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară București
Disciplinele principale studiate/competenţe profesionale dobândite: Management, Inginerie Economică și Dezvoltare Rurală
Teza de doctorat: Cercetări privind modul de valorificare a produselor agricole obținute în gospodăriile populației din mediul rural din România, începând cu anul 1864 și până în prezent.

2014-2016  Diploma de master, Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București- Facultatea de Management, Inginerie Economică în Agricultură și Dezvoltare Rurală
Disciplinele principale studiate/competenţe profesionale dobândite: Agribusiness
Lucrare de disertație: Studiu privind Neo Economia Socială și evoluția celui de-al Treilea Sector în România în perioada 2010-2016
2003-2005 Diplomă master, Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative, Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice, Bucureşti, România
Disciplinele principale studiate/ competenţe profesionale dobândite: Comunicare Audio-Video
Lucrare de disertație cu privire la folosirea mixului PR - advertising în vânzări
1998-2002 Diplomă studii universitare, Universitatea Bucureşti, Facultatea de Ştiinţe Politice în Limba Franceză, România
▪ Disciplinele principale studiate/competenţe profesionale dobândite: Ştiinţe Politice, specializarea Relaţii Internaţionale
1999-2002 Diplomă de studii universitare, Şcoala Naţională de Studii Politice si Administrative, Facultatea de Comunicare şi Relaţii Publice, Bucureşti, România
▪ Disciplinele principale studiate/competenţe profesionale dobândite: Comunicare şi Relaţii Publice, specializarea Publicitatea
1994-1998 Diplomă de bacalaureat, Colegiul Liceal „Al I Cuza”, Galaţi, România Bacalaureat Section Lettres recunoscut de Ambasada Franței, București
▪ Disciplinele principale studiate/competenţe profesionale dobândite: Bilingv-Franceză intensiv

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE PERSONALE

Limba maternă Română
Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Înţelegere (Ascultare;  Citire) Vorbire (Participare la conversaţie; Discurs oral) Scriere (Exprimare scrisă)
Engleză C1 C1 C1 C1 C1
Franceză C1 C1 C1 C1 C1
Italiană B1 B1 B1 A2 A2
Competenţe şi abilităţi sociale: Determinare sporită în atingerea fiecărui obiectiv propus, abilităţi de comunicare şi negociere, leadership, dorinţa de a învăţa şi de a dobândi cât mai multă experienţă profesională prin muncă individuală şi în echipă, respect față de valorile morale, spirit competitiv, capacitate de adaptare la nou, iniţiativă, inventivitate.
Competenţe şi aptitudini organizatorice: Spirit de iniţiativă şi capacitate de mobilizare în orice situaţie, capacitate de a respecta termenele limită, capacitate de coordonare şi integrare în echipe naţionale şi multinaţionale.
Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului: Cunoştinţe în utilizarea programelor Microsoft Office.
Permis(e) de conducere: Categoria B

INFORMAŢII SUPLIMENTARE

Articole publicate/ susținute în cadrul unor conferințe:

▪ On Social Economy Concept, Review of Applied Socio-Economic Research, Volume 11, issue 1/2016. http://reaser.eu/RePec/rse/wpaper/REASER11.
▪ Comments on the Law of Social Economy - no. 219/2015 from Economic Efficiency and Ethics Points of View,  Review of Applied Socio-Economic Research, Volume 12, issue 2/2016. http://reaser.eu/RePec/rse/wpaper/REASER12.pdf
▪ Social Economy and Corporate Social Responsibility-The Joint Venture between Democracy and Capitalism, the 28th IBIMA Conference-Sevilla 2016. https://ibima.org/conference/28th-ibima-conference/#ffs-tabbed-15
▪ European Associations and Foundation in Europe A Special Approach on Practicing Economy, the 28th IBIMA Conference-Sevilla 2016. https://ibima.org/conference/28th-ibima-conference/#ffs-tabbed-15
▪ The Farm Structure Surveys in the European Union – 2010. Romanian Agricultural Holdings between    the European Definitionand Its National Interpretation, the 29th IBIMA Conference- Vienna 2017. https://ibima.org/conference/29th-ibima-conference/#ffs-tabbed-15
▪ Defining the Rural Area in Romania- Legislative Approaches, Eonomie agrară și dezvoltare rurală, realități și perspective pentru Romania/ Agrarian Economy and Rural Development, Realities and Perspetives for Romania, Simpozion Internațional, Ediția a 7-a, Noiembrie 2017, ICEADR. https://sites.google.com/a/iceadr.ro/symposium-en/arhive/arhiva-2016/volum-2016
▪ General overview over the Third Sector in Romania today, Eonomie agrară și dezvoltare rurală, realități și perspective pentru Romania/ Agrarian Economy and Rural Development, Realities and Perspectives for Romania, Simpozion Internațional, Ediția a 7-a, Noiembrie 2017, ICEADR. https://sites.google.com/a/iceadr.ro/symposium-en/arhive/arhiva-2016/volum-2016

Cărți:
▪ The Neo-Social Economy- 2017, Lambert Academic Publishing, https://www.morebooks.de/store/gb/book/the-neo-social-economy/isbn/978-3-330-33154-9

▪ Absolventă a şcolii de vară Jean Monnet în domeniul Dreptului European (Rennes-Grenoble 2001).
▪ Absolventă a unui curs de Public Affairs ţinut de Institutul American pentru Apărare la Bucureşti.
▪ Absolventă a unui curs de drept al proprietăţii intelectuale ţinut de World International Property Organization.
▪ Absolventă a Agricultural Economics and Policy Summer School on „Scientific Working”, parte a proiectului Enhance finanțat prin programul Horizon 2020.
▪ Absolventă a cursului de Formatori susținut de EuroBestTeam.
▪ Absolventă a cursului de Expert accesare fonduri structurale și de coeziune europeană susținut de EuroBestTeam.
▪ Absolventă a modulului de cursuri psiho-pedagogice care permit susținera activității didactice.
▪ Membru Institut de Cercetare DiSEDD, Universitatea Danibius, Galați.
Program Committee Member în cadrul I.B.I.M.A. International Conference, mai 2017, aprilie 2018. www.ibima.org
▪ Membră în consiliul director al Asociației pentru participare civică, partener în proiectul Implicare civică pentru formularea propunerilor alternative de politici publice în educație, proiect selectat pentru finanțare prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.
▪ Diplomă de intrepret de Limba Franceza.

© 2022 Primăria Sectorului 2 București.