Situaţia contractelor pentru serviciile de salubrizare în sectorul 2
   Asociații de  proprietari   Persoane fizice - case   Pentru contractare servicii de  salubrizare contactaţi
  Total  2.579   Contracte: 2472   Total  24.711   Contracte: 19.059   tel. 021.9654  email contractare@supercom.ro  |  www.salubritate.ps2.ro

CONSILIER PRIMAR

 

COSTIN MIRCEA ZAMFIR 

 


 

EXPERIENȚĂ PROFESIONALĂ

07/2021-09/2021 - Ministerul Transporturilor Şi Infrastructurii

Monitorizarea activitatii Inspectoratului de Stat pentru Control in Transportul Rutier n Monitorizarea grupurilor de lucru mixte privitoare la modificările legislative necesare in domeniul autorizaţiilor speciale de transport 3 Monitorizarea activitatii Clubului Sportiv Rapid Bucureşti

08/2020 - 12/2020 - Cult Market Research SRL – Coordonator

Realizarea unui studiu cu privire la refunctionalizarea si reutilizarea Centurii de Fortificaţii din jurul Bucurestiului

05/2018 - 07/2021 Asociaţia Măgurele Science ParkExpert Relaţii Internaţionale

Implementează măsurile/acţiunile din domeniul relaţiilor internaţionale cuprinse în strategia de dezvoltare a asociaţiei

Elaborarea documentelor suport pentru realizarea materialelor de prezentare/promovare a asociaţiei 0 Pregătirea evenimentelor de promovare/prezentare a asociaţiei ° Iniţierea, pregătirea şi derularea proiectelor educaţionale ale asociaţiei

10/2016-01 /2017 - Ministerul Fondurilor Europene - Director de cabinet

04/2016 - 10/2016 Cancelaria Prim-ministrului  - Coordonarea activităţii cabinetului ministrului

Monitorizarea proiectelor de infrastructură
Menţinerea legăturii cu organisme financiare internaţionale (BEI, BERD), Comisia Europeană, consultanţi internaţionali (JASPERS)
Redactarea de punctaje

10/2011 - 03/2016 - Institutul Cultural Român,  Istanbul Turcia - Coordonator de proiecte

 Iniţierea, pregătirea şi finalizarea proiectelor culturale

Coordonarea activităţii institutului cu clusterul EUNIC Turcia - clusterul institutelor culturale străine în Turcia

Menţinerea legăturii cu institutele culturale străine şi consulatele din Turcia ° Coordonarea de evenimente culturale cu participare internaţională Realizarea publicităţii evenimentelor in mass-media din România şi Turcia, redactarea comunicatelor de presă

Redactarea materialelor de promovare a evenimentelor - pliante, broşuri, afişe Participarea la conceperea programelor lunare de evenimente

Alcătuirea unei baze de date şi informaţii despre instituţii culturale turceşti, edituri, săli de spectacole etc.

Întocmirea fişelor de monitorizare, a rapoartelor de apreciere etc.

09/2007 - 09/2011 - Marvelo Media SRL 

Organizarea companiei Marvelo Media SRL, companie cu capital german
Derularea activităţilor curente
Coordonarea relaţiei cu colaboratori internaţionali ai firmei

 

EDUCAȚIE

2012-2014 -  Absolvent al cursurilor de Maşter  Universitatea Bilgi Istanbul - Departamentul de istorie, programul "Cultural and Intelectual Histor -
2001-2005 - Universitatea Bucureşti- Licenţiat în Istorie - principal, Limba şi literatura engleză – secundar
1992-1996 - Colegiul Naţional Sf. Sava

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE PERSONALE

Limba maternă – română
Limba engleză : comprehensiune orală c2 citit c2 scris c2
exprimare scrisă c2 conversaţie c2
Limba turcă: comprehensiune orală b2 citit b2 scris
b1 exprimare scrisă c2 conversaţie c2
Limba franceză: comprehensiune orală b1 citit b l scris a2
exprimare scrisă b1 conversaţie b1

COMPETENŢE DIGITALE

Microsoft Office / editare foto / wordpress

COMPETENŢE ORGANIZATORICE

Experienţă de organizare a activităţii unui colectiv, dobândită atât în mediul privat cât şi în perioada petrecută la Institutul Cultural Român de la Istanbul

COMPETENŢE DE COMUNICARE Şl INTERPERSONALE

Excelente abilităţi de comunicare dobândite în experienţa de lucru cu multiple entităţi internaţionale

© 2024 Primăria Sectorului 2 București.

Main Menu