Situaţia contractelor pentru serviciile de salubrizare în sectorul 2
   Asociații de  proprietari   Persoane fizice - case   Pentru contractare servicii de  salubrizare contactaţi
  Total  2.581   Contracte: 2422   Total  25.411   Contracte: 16.510   tel. 021.9654  email contractare@supercom.ro  |  www.salubritate.ps2.ro

CONSILIER PRIMAR

NICOARĂ ANDREI


 

EXPERIENȚĂ PROFESIONALĂ

07.2021-prezent Consilier personal al Primarului Sectorului 2
1998-prezent  ADMINISTRATOR LEGAL – ANSE INFO S.R.L.
2018-07.2021 RESPONSABIL CU PROTECȚIA DATELOR PERSONALE – TRIMUS PROD SRL
01.11.2017-01.02.2018 CONSILIER PERSONAL – SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI - CABINET CONSILIER DE STAT ROBERT RUCĂREANU
▪ sprijin pentru demnitar în sarcinile sale legate de zona IT&C
▪ reprezentant al SGG ca expert în Comisia Tehnică de Specialiști care analizează proiectele IT&C guvernamentale în vederea avizării acestora de către Comitetul Tehnico-Economic conform HG 941/2013
01.04.2013-01.11.2018  CONSILIER PERSONAL – CANCELARIA PRIM-MINISTRULUI ROMÂNIEI - CABINET SECRETAR DE STAT RADU PUCHIU
▪ Reforma administrației publice (SCAP)
▪ Parteneriatul pentru guvernare deschisă (OGP)
▪ Efortul de aderare a României la OECD
▪ Digitalizarea administrației publice (reprezentare CPM/SGG în CTE)
▪ Reprezentant al CPM/SGG ca expert în Comisia Tehnică de Specialiști care analizează proiectele IT&C guvernamentale în vederea avizării acestora de către Comitetul Tehnico-Economic conform HG 941/2013
▪ Coordonator al portalului național de date deschise DATA.GOV.RO

 • dezvoltare (open source) și operare portal
 • elaborare metodologii și planuri de acțiune open data pentru administrația publică
 • colaborare activă cu societatea civilă în vederea identificării seturilor de date, a posibilităților de fructificare a acestora. Reprezentare în conferințe și hackathoane.
▪ Expert reprezentant al SGG în CNCISCAP
 • selectarea și îmbunătățirea proiectelor IT cu mare impact în administrația publică.
 • monitorizarea progresului acestora.
▪ Expert național în cadrul grupurilor de lucru ale Comisiei Europene
 • PSI - public service information
 • DDE - data driven economy
▪ Coordonator al grupurilor inter-instituționale de lucru la nivel de experți pentru:
 • identitate electronică (autentificare și semnare prin Cartea Electronică de Identitate)
 • documente electronice (capitol din Legea Arhivelor Naționale)
 • decontări transport gratuit cu respectarea GDPR
▪ Membru în grupurile inter-instituționale de experți pentru:
 • adaptarea legislației naționale in conformitate cu GDPR
 • transpunerea directivei NIS (L362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și sistemelor informatice)
 • conceperea legislației aferente CTE (HG 941/2013)
 • Strategia Națională privind Agenda Digitală pentru România 2020 (SNADR) și Programul Operațional Competitivitate (POC) – zona de e-guvernare. Discuții cu Comisia Europeană pe aceste teme.
 • Grupul de lucru pentru IT - reunește responsabilii IT din ministere ( Decizia 170/2015)
▪ Membru în echipa de organizare GovITHub
 • medierea relației cu instituțiile publice beneficiare

01/09/2012 -01/02/2013  CONSILIER PERSONAL – MINISTERUL COMUNICAȚIILOR ȘI SOCIETĂȚII INFORMAȚIONALE

 • sprijin pentru secretarii de stat Ovidiu Artopolescu și Teodor Negruţ cu responsabilități în domeniul societății informaționale

2005 – 2012 : MANAGER DE PROIECT ÎN DOMENIUL TIC – TRIMUS PROD SRL
2007 – 2011 : ADMINISTRATOR LEGAL – SMARTPACK S.R.L.
2001 – 2003 : DIRECTOR DEPARTAMENT INFORMATICĂ ȘI ORGANIZARE – EUROMEDIA GROUP SA
1997 – 1998 : DIRECTOR MARKETING – DOCKVIEW MEDIA SRL
1997 – 1997 : DIRECTOR COMERCIAL – EUROPLAKAT ROMANIA S.A.
1995 – 1997 : COORDONATOR DEPARTAMENT CLIENT SERVICES – EUROPLAKAT ROMANIA S.A.
1994 – 1995 : PROGRAMATOR – CABLE VISION OF ROMANIA S.A.

EDUCAȚIE

1996  INGINER – INSTITUTUL POLITEHNIC BUCUREȘTI

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE PERSONALE

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Înţelegere (Ascultare; Citire) Vorbire (Participare la conversaţie; Discurs oral) Scriere (Exprimare scrisă)
Engleză C1 C1 B2 B1 B2

© 2022 Primăria Sectorului 2 București.