Situaţia contractelor pentru serviciile de salubrizare în sectorul 2
   Asociații de  proprietari   Persoane fizice - case   Pentru contractare servicii de  salubrizare contactaţi
  Total  2.579   Contracte: 2472   Total  24.711   Contracte: 19.059   tel. 021.9654  email contractare@supercom.ro  |  www.salubritate.ps2.ro

CONSILIER VICEPRIMAR

MIRCEA CRISTIAN STAICU 

 


 

EXPERIENȚĂ PROFESIONALĂ

Februarie 2023-prezent Consilier Cabinet Viceprimar, Primăria Sectorului 2
2020-mai 2021 membru Consiliul de supraveghere, Transelectrica SA
Iulie-Decembrie 2016 Consilier personal al Ministrului Transporturilor, Ministerul Transporturilor
Octombrie 2010-Iunie 2012 Secretar General Adjunct, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii
▪ Coordonarea departamentului de transport naval respectiv coordonarea rețelei sanitare din cadrul MTI (15 spitale) 
▪ Analiza și avizarea bugetelor de venituri și chetuieli a regiilor și companiilor din subordinea MT
▪ Analiza și avizarea materialelor aflate pe ordinea de zi a consiliilor de administrație
▪ Participarea la ședintele de guvern, respectiv ședintele pregătitoare de guvern
▪ Întâlniri și negocieri cu sindicatele din ramura. Reprezentantul ministerului în cadrul Comisiei de Dialog Social
▪ Coordonarea colectivelor de lucru din MTI cu responsabilități în elaborarea Master Planului de Transport, document aprobat de către Guvernul României în 2011
▪ Coordonarea colectivelor de lucru responsabile de implementarea proiectului - Imbunătățirea condițiilor de navigație pe sectorul de Dunăre Giurgiu Galați
▪ Coordonarea colectivelor de lucru responsabile de transportul multimodal în portul Constanța
▪ Pregătirea documentațiilor în vederea implementării proiectului de îmbunătăire a senalului navigabil Tulcea-Sulina
Tipul activităţii sau sectorul de activitate: Guvernamental
Aprilie 2009-Octombrie 2010 Secretar General, Ministerul Culturii, Cultelor și Patrimoniului Național
▪ Coordonarea direcțiilor economică, juridică, legislativă și achiziții publice.
▪ Coordonarea directă a  unor instituții din subordinea MCCPN (Muzeul Satului, Muzeul Peles, Muzeul Național de Istorie, Institutul Național al Patrimoniului, România Film, CNC, CN Coresi SA etc)
Tipul activităţii sau sectorul de activitate: Guvernamental 
Decembrie 2008-Aprilie 2009 Consilier personal al Ministrului Culturii, Ministerul Culturii, Cultelor și Patrimoniului National
▪ Politici culturale și activități legate de agenda Ministrului CulturiiTipul activităţii sau sectorul de activitate: Guvernamental
Octombrie 2005-Noiembrie 2008 Director General, SC Vector media Grup SRL
▪ Coordonarea activității de analiză politică și monitorizare pentru clienții firmei
▪ Participarea activă la  diverse campanii electorale (referendum demitere Președinte 2007, alegeri europarlamentare, alegeri locale și generale 2008)
2001-2004 Expert 1A Guvernul României – Secretariatul General al Guvernului.
▪ Analize și politici publice în cadrul Secretariatului General al Giuvernului
▪ Analize și monitorizări
▪ Pregătirea ședințelor de guvern
▪ Urmărirea modului de realizare al sarciniilor rezultate din cadrul ședințelor de Guvern
August 1997-Decembrie 2000 Referent în cadrul comisiei de buget-finanțe a Camerei Deputaților, Parlamentul României – Camera Deputaților

EDUCAȚIE

2000-2002 Master în Științe politice și comunicare publică, Facultatea de Comunicare și Relații Publice – Școala Națională de Științe Politice și Administrative București

▪ Tipul activităţii sau sectorul de activitate: Comunicare politică. Marketing politic și electoral, Comunicare și Relații Publice, Comunicare  managerială și resurse umane, Teoria comunicării

1996-2000 Diplomă de licență, Facultatea de Științe Politice – Școala Națională de Științe Politice și Administrative București

▪ Disciplinele principale studiate/competenţe profesionale dobândite: Proceduri legislative în România, Religie, cultură şi politică, Drepturile minorităţilor, Istoria  democraţiei româneşti, Drept comunitar şi integrare europeană, Dezvoltare locală şi regională,  Politici sociale, Reţele sociale şi economie informală, Resurse umane, Schimbare sociala,  Sociologie politică, etc.

1996-2000 Facultatea de Științe Juridice și Administrative Dimitrie Cantemir, specializare Științe Juridice

1990-1994 Liceul de informatică Petroșani

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE PERSONALE

Limba maternă Română

Limba(i) străină(e) cunoscută(e)

Înţelegere (Ascultare; Citire) Vorbire (Participare la conversaţie; Discurs oral) Scriere (Exprimare scrisă)

Engleză A2 A2 A2 A2 B2

Competenţe şi abilităţi sociale: Spirit de echipă: am experienţa muncii în echipă încă din facultate, când am participat la activităţile  presupuse de proiectele practice şi de cercetare derulate în cadrul facultăţii; am continuat să consolidez această experienţă ca angajat în postul de director agentie media, ulterior în functia de consilier al ministrului și apoi ca Secretar general al Minsiterului Cultuirii, Cultelor și Patrimoniului  Național respectiv SGA în cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii.

Competenţe şi aptitudini organizatorice: Experienţă bună a managementului de proiect şi al echipei. Am experienţă în logistică ca urmare a formării profesionale dobândite la locul de muncă.

Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului: Uitlizarea profesională a echipamentului de birotică si ITC.

Permis(e) de conducere: Categoria B

© 2024 Primăria Sectorului 2 București.

Main Menu