Situaţia contractelor pentru serviciile de salubrizare în sectorul 2
   Asociații de  proprietari   Persoane fizice - case   Pentru contractare servicii de  salubrizare contactaţi
  Total  2.581   Contracte: 2302   Total  25.411   Contracte: 12050   tel. 021.9654  email contractare@supercom.ro  |  www.salubritate.ps2.ro

DIRECȚII

Direcţia Economică

Director: PÎRVAN FLORENTINA TEODORA

Serviciul Contabilitate Financiar
Şef serviciu: MÎINESCU SILVIA-NICOLETA

Compartimentul Evidenţă Gestiune

Serviciul Buget Local - CFP
Şef serviciu: PAVEL MARTA

Compartiment CFP:

Detalii

Direcţia Servicii Publice

Director: CRISTEA IOANA COSIMA - EXERCITARE CU CARACTER TEMPORAR

Serviciul Gospodarie Comunală

Şef serviciu: MIHAI ANGHEL LIVIA PETRUŢA – EXERCITARE CU CARACTER TEMPORAR


Serviciul Monitorizare Execuţie Contracte Edilitare
Şef serviciu: STĂNESCU ANCA FLORINA - EXERCITARE CU CARACTER TEMPORAR

Serviciul Relaţii cu Asociaţii de Proprietari
Şef serviciu: MUNTEANU MONICA MIHAELADetalii

Direcţia Achiziţii şi Contracte Publice

Director: VACANT

Serviciul Achiziţii Publice
Şef serviciu: VIZIREANU GEORGETA - EXERCITARE CU CARACTER TEMPORAR

Serviciul Urmărire Derulare Contracte

Şef serviciu: GRIGORIU VASILE

Biroul Investiţii

Şef birou: ZMĂU MIHAELA ANCA

Detalii

Arhitect Şef

Arhitect Şef: BRATU ALINA ALISA

Detalii

Direcţia Urbanism, Cadastru şi Gestionare Teritoriu

Director: SEVCIUC IRINA ELENA

Serviciul Autorizare şi Documentatii Urbanism
Şef serviciu:
MACOVEI NICOLETA - exercitare cu caracter temporar

Serviciul Fond Funciar Cadastru
Şef serviciu: ŞTEFAN LEONORA-LILIANA

Compartimentul Regularizări Taxe: - 

Detalii

Direcţia Audit Public Intern

Director: BARBU RALUCA-BEATRICE

Serviciul Auditare Instituţii Subordonate Consiliului Local
Şef serviciu: PĂTRUŢĂ CONSTANTIN

Serviciul Audit Public Intern al Primăriei Sectorului 2
Şef serviciu: COMAN LUMINIŢA

Detalii

Direcţia Management Resurse Umane

Director: BUCĂU ROXANA - EXERCITARE CU CARACTER TEMPORAR

Serviciul Resurse Umane
Şef serviciu: ENESCU MIRELA

Compartimentul Prevenire şi Protectie:

Serviciul Gestiunea Carierei
Şef serviciu: TEMPORAR VACANT

Biroul Organizare şi Perfecţionare
Şef Birou: IORDACHE DANIEL ION 

Detalii

Direcţia Relaţii Comunitare

Director: IONESCU IRINA

Serviciul Registratură, Relaţii cu Publicul
Şef serviciu: TOADER DANIELA - SIMONA

Serviciul Învăţământ şi Relaţii cu Societatea Civilă
Şef serviciu: 
TEODORECI DRAGOŞ EUSEBIO - MUTARE TEMPORARĂ

Serviciul Secretariat General, Audienţe
Şef serviciu:
SAVU ADINA-CORELIA

Biroul Spaţiu Locativ
Şef birou:
DINU-LUCAN FLORICA

Compartimentul Protocol şi Relaţii cu Mass-Media: 

Detalii

Direcţia Sisteme Informatice şi Administrare Echipamente

Director: IFRIM MIHAI-VALENTIN

Serviciul Administrare Reţele I.T. şi Aplicaţii Informatice
Şef serviciu: IONESCU MARIUS THEODOR

Biroul Administrare Aplicaţii Informatice
Şef birou: CONSTANTIN PETRICĂ IONUŢ - EXERCITARE CU CARACTER TEMPORAR

Serviciul Administrare Echipamente
Şef serviciu: ANTONESCU MIHAI-ALEXANDRU

Serviciul Administrativ
Şef serviciu: VLAD ELENA-DANIELA

Detalii

Direcţia Juridică, Legislaţie, Contencios Administrativ

Director: CRISTESCU RĂZVAN GABRIEL - EXERCITARE CU CARACTER TEMPORAR
NIȚĂ ELENA - exercită temporar funcţia publică de Secretar General al Sectorului 2; 

Serviciul Juridic

Şef serviciu: FOGORAȘ GEORGE-CLAUDIU

Serviciul Autoritate Tutelară

Şef serviciu: IORDACHE BIANCA MARIA - EXERCITARE CU CARACTER TEMPORAR

Detalii

Direcţia Administraţie Publică Locală

Director: DUINEA CORINA IOSEFINA

Serviciul Administraţie Publică Locală
Şef serviciu: SCACIOC ANA MARIA

Biroul Evidenţă Electorală
Şef birou: ENE ALINA-ELENA - EXERCITARE CU CARACTER TEMPORAR

Biroul Arhivă
Şef Birou: Vacant

Detalii

Direcţia Management Proiecte

Director: MIHĂILESCU BOGDAN-CONSTANTIN

Serviciul Proiecte Europene
Şef serviciu:
PLEŞCAN ELENA

Serviciul Strategii şi Programe de Dezvoltare Durabilă
Şef serviciu: PREDA CRISTINA CECILIA

Compartimentul Relaţii cu Comunitatea Romă: - 

Compartimentul Implementare Proiecte:

Detalii

Direcţia Publică de Evidenţă Persoane şi Stare Civilă Sector 2

Director: STEGĂRUŞ DALIA

Serviciul Stare Civiă
Şef serviciu: KOVACS OFELIA-CRISTINA

Compartimentul Transcrieri, Schimbări Nume, Menţiuni:

Serviciul Evidenţă Persoane
Şef serviciu: BUTNARIU DUMITRIŢA

Biroul Evidență Persoane 1
Şef birou: LEMĂNDROI ELENA

Biroul Evidență Persoane 2
Şef birou: MURGEA NICOLETA GABRIELA

Biroul Evidență Persoane 3
Şef birou: IONICĂ CRISTINA-FLORIANA

Biroul Evidență Persoane 4 
Şef birou: POPESCU NICOLETA

 Detalii

Serviciul Management Situaţii de Urgenţă

Serviciul Management Situatii de Urgenţă
Şef serviciu: ILIE ION

Detalii

Serviciul Corp Control

Serviciul Corp Control
Şef serviciu: NIŢU CRISTIAN - EXERCITARE CU CARACTER TEMPORAR


Biroul Control Intern şi Managementul Calităţii
Şef birou: NUŢĂ CRISTINA

Detalii

© 2022 Primăria Sectorului 2 București.