DIRECȚII

Directia Economica

Director: AMARIŢEI FLORENTINA TEODORA

Serviciul contabilitate financiar - Sef serviciu: MÎINESCU SILVIA-NICOLETA
Compartimentul Evidenţă Gestiune - 
Serviciul Buget Local - CFP - Sef serviciu: MITRESCU ANGELA
Compartiment CFP - 

Detalii

Directia Servicii Publice

Director: DRUG CORNELIU

Serviciul Gospodarie Comunală - Şef serviciu: TEODORECI DRAGOŞ-EUSEBIO
Serviciul Monitorizare Execuţie Contracte Edilitare - Şef serviciu: COVESANU DAN
Serviciul Relaţii cu Asociaţii de Proprietari - Şef serviciu: FRACEA MIHAI MARIAN - exercitare cu caracter temporar

Detalii

Directia Achizitii si Contracte Publice

Director: BOCEA VICTORIŢA

Serviciul Achiziţii Publice - Şef serviciu: ISTRATE VASILE
Serviciul Urmarire Derulare Contracte - Şef serviciu: GRIGORIU VASILE
Biroul Investiţii - Şef birou: ZMĂU MIHAELA ANCA

Detalii

Arhitect Sef

Arhitect Sef: BRATU ALINA ALISA

Detalii

Directia Urbanism, Cadastru si Gestionarea Teritoriului

Director: SEVCIUC IRINA ELENA

Serviciul Autorizare şi Documentatii Urbanism - Şef serviciu: vacant

Serviciul Fond Funciar Cadastru - Şef serviciu: ŞTEFAN LEONORA-LILIANA

Compartimentul Regularizări Taxe - 

Detalii

Directia Audit Public Intern

Director: BARBU RALUCA-BEATRICE

Serviciul Auditare Instituţii Subordonate Consiliului Local - Şef serviciu: PĂTRUŢĂ CONSTANTIN

Serviciul Audit Public Intern al Primăriei Sectorului 2 - Şef serviciu: COMAN LUMINIŢA

Detalii

Directia Management Resurse Umane

Director: BONDARENCU GEORGETA

Serviciul Resurse Umane - Şef serviciu: ENESCU MIRELA

Compartimentul Prevenire şi Protectie - 

Serviciul Perfecţionare şi Gestiunea Carierei - Şef serviciu: BUCĂU ROXANA

Biroul Organizare - 

Detalii

Directia Relatii Comunitare

Director: IONESCU IRINA

Serviciul Registratură, Relaţii cu Publicul - Şef serviciu: TOADER DANIELA - SIMONA

Serviciul Învăţământ şi Relaţii cu Societatea Civilă - Şef serviciu: Vacant

Serviciul Secretariat General, Audienţe - Şef serviciu: SAVU ADINA-CORELIA

Biroul Spaţiu Locativ - Şef birou: DINU-LUCAN FLORICA

Compartimentul Protocol şi Relaţii cu Mass-Media - 

Detalii

Directia Sisteme Informatice si Administrare Echipamente

Director: IFRIM MIHAI-VALENTIN

Serviciul Administrativ - Şef serviciu: VLAD ELENA-DANIELA

Serviciul Administrare Reţele I.T. şi Aplicaţii Informatice - Şef serviciu: IONESCU MARIUS THEODOR

Biroul Administrare Aplicaţii Informatice - Şef birou: IONIŢĂ OANA-GABRIELA

Serviciul Administrare Echipamente - Şef serviciu: ANTONESCU MIHAI-ALEXANDRU

Detalii

Directia Juridica, Legislatie, Contencios Administrativ

Directori: NIȚĂ ELENA - exercită temporar funcţia publică de Secretar al Sectorului 2; SCACIOC ANA MARIA - exercită cu caracter temporar funcţia publică de Director Executiv la Directia Juridică, Legislaţie, Contencios Administrativ

Serviciul Juridic - Şef serviciu: FOGORAŞ GEORGE-CLAUDIU

Serviciul Autoritate Tutelară - Şef serviciu:  CONSTANTINESCU DANIELA 

Detalii

Directia Administratie Publica Locala

Director: DUINEA CORINA IOSEFINA

Serviciul Administratie Publica Locală - Şef serviciu: TRANCIOVEANU ANDREI-IULIAN - exercitare cu caracter temporar

Biroul Evidenţă Electorală - Sef birou: NUŢĂ DANIELA - exercitare cu caracter temporar

Biroul Arhivă: -

Detalii

Directia Management Proiecte

Director: MIHĂILESCU BOGDAN-CONSTANTIN

Serviciul Proiecte Europene - Şef serviciu: PLEŞCAN ELENA

Serviciul Strategii şi Programe de Dezvoltare Durabilă - Şef serviciu: PREDA CRISTINA-CECILIA

Compartimentul Relaţii cu Comunitatea Romă - 

Compartimentul Implementare Proiecte - 

Detalii

Directia Publica de Evidenta Persoane si Stare Civila Sector 2

Director: STEGĂRUŞ DALIA

Serviciul Stare Civiă - Şef serviciu: KOVACS OFELIA-CRISTINA

Compartimentul Transcrieri, Schimbări Nume, Menţiuni - 

Serviciul Evidenţă Persoane - Şef serviciu: BUTNARIU DUMITRITA

Biroul Evidență Persoane 1 - Şef birou: LEMÂNDROI ELENA

Biroul Evidență Persoane 2 - Şef birou: FODOR DECEBAL ALEXANDRU - promovare temporară

Biroul Evidență Persoane 3 - Şef birou: VLĂSCEANU DUMITRU - exercită temporar funcţia publică de Şef Birou

Biroul Evidență Persoane 4 - Şef birou: PANĂ IULIANA-exercită temporar funcţia publică de Şef Birou

Detalii

Serviciul Management Situatii de Urgenta

Serviciul Management Situatii de Urgenţă - 

Detalii

Serviciul Corp Control

Serviciul Corp Control - Şef serviciu: MÎNDROI VIOREL 

Biroul Control Intern şi Managementul Calităţii - Şef birou: NUŢĂ CRISTINA

Detalii

© 2018 Primăria Sectorului 2 București.