Situaţia contractelor pentru serviciile de salubrizare în sectorul 2
   Asociații de  proprietari   Persoane fizice - case   Pentru contractare servicii de  salubrizare contactaţi
  Total  2.579   Contracte: 2442   Total  25.411   Contracte: 18.383   tel. 021.9654  email contractare@supercom.ro  |  www.salubritate.ps2.ro

ȘTIRI

PAD – Polița de asigurare împotriva dezastrelor naturale

 PAD – Polița de asigurare împotriva dezastrelor naturale – este primul pas în asigurarea locuinței. Asigurarea prin polița PAD acoperă daunele produse asupra locuinței de inundații (din cauze naturale), cutremure sau alunecări de teren. Prin polița PAD sunt acoperite daunele produse locuințelor ca urmare a unui dezastru natural, ca efect direct sau indirect al acestora.

 

Locuința fără PAD?

În situația în care persoanele fizice sau juridice nu își asigură locuințele aflate în proprietate, nu beneficiază, în cazul producerii unuia dintre dezastrele naturale definite potrivit Legii 260/2008, de niciun fel de despăgubiri de la bugetul de stat sau de la bugetul local pentru prejudicii produse locuințelor. În plus, nerespectarea de către persoanele fizice sau juridice a obligației de asigurare a locuinței constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 100 la 500 lei.

În funcție de tipul locuinței suma asigurată reprezentată de echivalentul în lei al sumei de 20.000 EUR pentru locuințele „Tip A”, respectiv 10.000 EUR pentru cele „Tip B”, calculată la cursul Băncii Naționale a României valabil la data încheierii asigurării.

 

Pentru mai multe informații accesați aici.

 

  


© 2022 Primăria Sectorului 2 București.