Situaţia contractelor pentru serviciile de salubrizare în sectorul 2
   Asociații de  proprietari   Persoane fizice - case   Pentru contractare servicii de  salubrizare contactaţi
  Total  2.579   Contracte: 2472   Total  24.711   Contracte: 19.059   tel. 021.9654  email contractare@supercom.ro  |  www.salubritate.ps2.ro

ȘTIRI

PROGRAMUL RABLA LOCAL

Atenție! Mai sunt doar câteva zile în care te poți înscrie în Programul Rabla Local!

Dețineți un autovehicul uzat, mai vechi de 15 ani? Înscrieți-vă în acest program!

Pentru înscriere, este necesar să vă creați mai întâi cont de utilizator pe: https://inscrierionline.afm.ro/

Această etapă este preliminară completării formularului de înscriere în program și este obligatoriu a fi parcursă pentru a avea cont.

Dacă aveți nevoie de sprijin, noi vă stăm la dispoziție pentru suport tehnic în fiecare zi la sediul Primăriei Sectorului 2 din str. Chiristigii nr. 11 - 13 sau la telefon: 021.209.60.23

După ce ați creat un cont:

 1. Vă conectați în cont;
 2. Selectați programul de finanțare pentru care doriți depunerea cererii: din lista care se derulează, selectați “Înscriere persoane fizice-Casarea autovehiculelor uzate”;
 3. Accesați căsuța verde “Selecteaza UAT”;
 4. Alegeți județul și faceți click pe bifa albastră și alegeți Primăria Sectorului 2 și faceți click pe bifa albastră;
 5. Accesați casuța verde “Către înscriere persoană fizică”;
 1. Completați datele de identificareși seria de șasiu a autovehiculului uzat (daca aveți mai multe autovehicule uzate, se apăsați butonul „+”);
 1. Accesați butonul verde “Înscriere”;
 2. Veți primi o confirmare a completării acestui formular de înscriere;
 3. Transmiteți documentele în susținerea solicitării:
 • Cerere de participare la Programul privind casarea autovehiculelor uzate (tipizat, in partea de jos a paginii);
 • Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal (tipizat, in partea de jos a paginii);
 • Actul de identitate al solicitantului, în copie conformă cu originalul;
 • Cartea de identitate a mijlocului de transport, în copie conformă cu originalul;
 • Certificatul de înmatriculare, în copie conformă cu originalul;
 • Certificat de atestare fiscală din care să rezulte că nu aveți obligaţii restante de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor şi contribuţiilor către bugetul de stat, emis ANAF Sector 2 a Municipiului București;
 • Certificatul de atestare fiscală din care să rezulte că nu aveți obligații restante de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor și contribuțiilor către bugetul local, emis de DGVBL Sector 2;
 • Extras de cont;
 • Împuternicire în original sau copie legalizată, dacă este cazul;
 • Actul de identitate al împuternicitului, în copie conformă cu originalul, dacă este cazul.

După încheierea etapei de înscriere a solicitanților persoane fizice, Administrația Fondului pentru Mediu va transmite Primăriei Sectorului 2 lista solicitanţilor. 

Urmează semnarea unui contract de finanţare doar cu acei solicitanţi care sunt menţionaţi în listă și care întrunesc condițiile de eligibilitate în baza documentelor transmise.

Odată contractul semnat, în termen de max. 30 de zile, solicitantul de finanțare trebuie să prezinte adeverința de dezmembrare a autovehiculului, certificatul de radiere din circulație și dovada scoaterii din evidența fiscală.

Primăria Sectorului 2 vine în sprijinul dumneavoastră și vă oferă asistență tehnică în vederea creării contului de utilizator și a înscrierii efective pe platforma AFM, la sediul nostru din str. Chiristigiilor, nr. 11-13, la Relații cu publicul, între orele 8:30-14:30 sau la nr. de telefon 021.209.60.23/021.209.6000 int. 297.

Documentele necesare pot fi descărcate din lista anexata mai jos:

- Anexa 2 - Cererea de participare la Programul privind casarea autovehiculelor uzate;

- Anexa 3 - Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal;

- Anexa 4 - Cerere de participare la Programul privind casarea autovehiculelor -coproprietari (după caz).

 


© 2024 Primăria Sectorului 2 București.

Main Menu