Situaţia contractelor pentru serviciile de salubrizare în sectorul 2
   Asociații de  proprietari   Persoane fizice - case   Pentru contractare servicii de  salubrizare contactaţi
  Total  2.581   Contracte: 892   Total  25.411   Contracte: 273   tel. 021.9654  email contractare@supercom.ro  |  www.salubritate.ps2.ro

CERTIFICAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL CALITĂŢII

Declaraţia de politică în domeniul calităţii

Politica Primăriei Sectorului 2 în domeniul calităţii este de a furniza servicii la cele mai înalte standarde de calitate beneficiarilor şi celorlalte părţi interesate relevante în vederea obţinerii satisfacţiei şi încrederii acestora în administraţia publica locală, în condiţii de eficienţă şi eficacitate conform cerințelor legale şi de reglementare aplicabile.

 

Această politică a fost elaborată astfel încât să fie în concordanţă cu reforma şi modernizarea continuă a administraţiei publice din România, fiind bazată pe principiul îmbunătăţirii performanţelor şi având orientarea spre satisfacerea cerinţelor şi aşteptărilor prezente şi viitoare ale beneficiarilor şi a celorlalte părţi interesate relevante.

 

Principalele obiective asumate în acest sens sunt:

  1. Menținerea certificării Sistemului de Management al Calității conform standardului SR EN ISO 9001:2015 şi evidențierea instituției prin calitate, performanță şi excelență;
  2. Asigurarea unui cadru transparent, echidistant în toate activităţile desfăşurate, deschis şi orientat către furnizarea de servicii publice de calitate, în vederea creşterii încrederii beneficiarilor şi a celorlalte părţi interesate de serviciile oferite de Primăria Sectorului 2;
  3. Îndeplinirea, anticiparea şi depăşirea cerinţelor beneficiarilor şi a celorlalte părţi interesate privind serviciile furnizate, implicit îmbunătăţirea imaginii instituţiei prin creşterea responsabilităţii faţă de comunitatea Sectorului 2, în condiţii de eficienţă, eficacitate şi îmbunătăţire continuă a serviciilor oferite;
  4. Îmbunătăţirea continuă a eficienţei şi eficacităţii Sistemului de Management al Calității implementat în conformitate cu standardul SR EN ISO 9001:2015 la nivelul Primăriei Sectorului 2, prin aplicarea principiului lui Deming (Planifică-Efectuează-Verifică-Acţionează) tuturor proceselor ce se derulează în organizație;
  5. Dezvoltarea organizaţională în vederea menținerii si îmbunătăţirii performanţelor acesteia, ținând în permanenţă cont de cerințele beneficiarilor şi a celorlalte părţi interesate conform cerințelor legale şi de reglementare aplicabile;
  6. Instruirea şi conștientizarea permanentă a angajaților în scopul îndeplinirii obiectivelor stabilite, precum şi creșterea nivelului de cultură în domeniul calităţii;
  7. Identificarea şi tratarea riscurilor în vederea prevenirii/reducerii efectelor acestora.

 

Reuşita noastră depinde de implicarea tuturor angajaţilor, prin asumarea responsabilităţilor în îndeplinirea politicii stabilite, aplicabile în activităţile fiecăruia dintre noi, vizând atât respectul faţă de beneficiarii direcţi şi celelalte părţi interesate relevante, cât şi respectul faţă de noi înşine.

 

Mă voi implica constant şi în mod activ pentru aplicarea prezentei politici asigurând resursele umane, materiale şi financiare necesare îndeplinirii obiectivelor stabilite.

 

11.01.2017

PRIMAR

TOADER MUGUR MIHAI


© 2021 Primăria Sectorului 2 București.