LICITAȚII ȘI ACHIZIȚII PUBLICE

Anunţ concesionare nr. PC 1001371/30.09.2019 - Contract de delegare a gestiunii activității de colectare şi transport a deșeurilor municipale în sectorul 2 şi măturatul, spălatul, stropirea, întreținerea şi deszăpezirea căilor public

Referitor la anunțul de concesionare nr. PC 1001371/30.09.2019 - Contract de delegare a gestiunii activității de colectare şi transport a deșeurilor municipale în sectorul 2 şi măturatul, spălatul, stropirea, întreținerea şi deszăpezirea căilor publice din sectorul 2 al municipiului București, vă informăm următoarele:

Autoritatea contractantă a făcut demersurile legale în vederea prelungirii termenului de depunere a ofertelor peste data de 16.11.2020 ora.15.00, prin erată, care se află în curs de validare la JOUE.  Astfel, noul termen de depunere al ofertelor, respectiv data de 16.12.2020, va fi vizibil în momentul publicării eratei în SEAP.


© 2021 Primăria Sectorului 2 București.