LICITAȚII ȘI ACHIZIȚII PUBLICE

Achiziţie servicii de întreținere și reparații ale echipamentelor de telecomunicații telefonie fixă

Mod atribuire: Achiziție directă
Documente: Documentație de atribuire

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti, cu sediul în Bucureşti, str. Chiristigiilor, nr. 11-13, sector 2, va organiza achiziţia publică pentru atribuirea contractului de prestări servicii de întreţinere şi reparaţii ale echipamentelor de telecomunicații telefonie fixă, pentru o perioadă de 12 luni, pe bază de abonament lunar.

Cod CPV principal:   50330000-7 Servicii de întreţinere a echipamentului de telecomunicaţii (Rev.2).

  • Modalitatea de achiziţie: achiziţie (cumpărare) directă.
  • Data limită pentru depunerea ofertelor: 18.02.2021, ora 12,00.
  • Ofertele se vor trimite pe adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. si in cc pe adresa: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..
  • Durata contractului de achiziţie publică: 12 luni de la semnarea contractului de către ambele părţi.
  • În urma consultării Documentaţiei de achiziţie, respectiv caietul de sarcini, formularele, draft-ul contractului de servicii, din ataşament, operatorii economici intesesaţi sunt obligaţi să trimită oferta fermă în lei fără TVA.
  • Propunerea financiară va fi completată corespunzator formularului de ofertă și anexei aferente din Documentaţia de achizitie, și, împreună cu Documentele de Calificare / formularele obligatorii, respectiv Propunerea tehnică, întocmită conform cerinţelor din caietul de sarcini. vor fi transmise pe adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..
  • Valoarea estimată a achiziției: 10.000,00 lei, fără TVA.
  • Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scăzut.
  • Alte informații: orice clarificare solicitată de operatorii economici interesați se poate solicita numai în scris, la adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., iar răspunsurile autorităţii contractante vor fi transmise deasemenea prin e-mail, la adresa indicată în respectiva solicitare.

© 2021 Primăria Sectorului 2 București.