Situaţia contractelor pentru serviciile de salubrizare în sectorul 2
   Asociații de  proprietari   Persoane fizice - case   Pentru contractare servicii de  salubrizare contactaţi
  Total  2.581   Contracte: 2302   Total  25.411   Contracte: 12050   tel. 021.9654  email contractare@supercom.ro  |  www.salubritate.ps2.ro

LICITAȚII ȘI ACHIZIȚII PUBLICE

Licitaţie închiriere a unor spații din cadrul Sediului Administrativ al Primăriei Sector 2, cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, în suprafață totală de 24 m.p

Dată adăugare: 2021-12-16
Dată expirare: 2022-01-05
Mod atribuire: licitaţie publică
Documente: documentaţie de atribuire

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti, cu sediul în Bucureşti, str. Chiristigiilor, nr. 11-13,  sector 2, va organiza licitația publică pentru încheierea contractului de închiriere având ca obiect Închirierea unor spații din cadrul Sediului Administrativ al Primăriei Sector 2, cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, în suprafață totală de 24 m.p.

- Spațiile ce urmează a fi închiriate sunt amplasate după cum urmează:

- parter: 2 spații x 2 m.p.

- etaj 1: 1 spațiu x 4 m.p.

- etaj 2: 2 spații x 4 m.p.

- etaj 3: 2 spații x 4 m.p.

-Modalitatea de achiziţie: licitație publică.

- Data limită pentru depunerea ofertelor: 05.01.2022, ora 11,00.

- Adresa la care se depune oferta: Registratura Primariei Sectorului 2 - str. Chiristigiilor, nr. 11-13, sector 2.

- Durata contractului de închiriere: 1 an calendaristic începând cu data semnării contractului de către ambele părți.

În urma consultării Documentaţiei de atribuire, respectiv caietul de sarcini, formularele, draft-ul contractului de închiriere, din ataşament, operatorii economici intesesaţi sunt obligaţi să trimită oferta fermă în EURO fără TVA.

Propunerea financiară va fi completată corespunzator formularului de ofertă și anexei aferente din Documentaţia de atribuire, și, împreună cu Documentele de Calificare / formularele obligatorii, respectiv Propunerea tehnică, întocmită conform cerinţelor din caietul de sarcini, vor fi depuse la adresa: Registratura Primariei Sectorului 2 - str. Chiristigiilor, nr. 11-13, sector 2 - în 2 plicuri sigilate, unul exterior și unul interior - 1 exemplar în original și 1 exemplar în copie.

- Tariful de pornire al ofertelor: 15 EURO/m.p./luna, valoare fără TVA.

- Criteriul de atribuire: cel mai mare nivel al chiriei.

- Alte informații: orice clarificare solicitată de operatorii economici interesați se poate solicita numai în scris, la adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. si in cc pe adresa: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., iar răspunsurile autorităţii contractante vor fi transmise deasemenea prin e-mail, la adresa indicată în respectiva solicitare.


© 2022 Primăria Sectorului 2 București.