Situaţia contractelor pentru serviciile de salubrizare în sectorul 2
   Asociații de  proprietari   Persoane fizice - case   Pentru contractare servicii de  salubrizare contactaţi
  Total  2.581   Contracte: 2302   Total  25.411   Contracte: 12050   tel. 021.9654  email contractare@supercom.ro  |  www.salubritate.ps2.ro

LICITAȚII ȘI ACHIZIȚII PUBLICE

Achiziție servicii socio – educaționale de tip Centru de zi pentru copiii beneficiari ai “Proiectului pilot de dezvoltare comunitară și incluziune socială în zona urbană marginalizată Tei - Toboc”

Dată adăugare: 2021-12-22
Dată expirare: 2022-01-13
Mod atribuire: Procedură proprie
Documente: Documentație de achiziție

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti va derula o procedură proprie pentru încheierea contractului de prestări servicii socio – educaționale de tip Centru de zi pentru copiii beneficiari ai “Proiectului pilot de dezvoltare comunitară și incluziune socială în zona urbană marginalizată Tei Toboc”.

1)Denumirea, adresa, numărul de telefon și fax, adresa de e-mail a autorității contractante

 Adresa: Sectorul 2 al Municipiului București, Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Sector 2, București, Cod Postal 021561, România

  • de telefon: +40 21.252.44.46 / Fax: +40 21.252.44.46
  • Persoana de contact: Radu Neg
  • adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • Adresa web a sediului principal al autorității contractante(URL): www.ps2.ro

2) Modalitatea de atribuire: desfășurarea unei proceduri proprii în vederea atribuirii contractului de prestări servicii socio – educaționale de tip Centru de zi pentru copiii beneficiari ai “Proiectului pilot de dezvoltare comunitară și incluziune socială în zona urbană marginalizată Tei Toboc”.

3) Denumirea serviciilor: servicii socio - educaționale de tip Centru de zi pentru copiii beneficiari ai “Proiectului pilot de dezvoltare comunitară și incluziune socială în zona urbană marginalizată Tei Toboc”.

   Cod CPV: 85312110-3 – Servicii prestate de centre de zi pentru copii        

4)   Valoarea estimata: 726.767,22 lei (fără TVA)

5)  Sursa de finanțare: bugetul local

6) Termenul limită de solicitare pentru clarificări si adresa de e-mail unde pot fi trimise, dacă este cazul:

Autoritatea contractantă va răspunde la solicitările de clarificări în maxim 2 zile de la primirea acestora, dar numai în cazul solicitărilor de clarificări care s-au transmis de către ofertanți cu cel puțin 3 zile înainte de data limită pentru depunerea ofertelor.

Orice clarificare solicitată de ofertanți se va transmite la adresa e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. cu mențiunea „Servicii servicii socio – educaționale de tip Centru de zi pentru copiii beneficiarii ai “Proiectului pilot de dezvoltare comunitară și incluziune socială în zona urbană marginalizată Tei Toboc”.

  iar răspunsul autorității contractante va fi transmis: 

  • ofertantului prin e-mail la adresa indicată de acesta  în solicitarea de clarificări” și 
  • postat pe site-ul ps2.ro, secțiunea „Licitații și achiziții publice” / anunțul cu titlul „Servicii  socio – educaționale  de tip Centru de zi pentru copiii beneficiari ai “Proiectului pilot de dezvoltare comunitară și incluziune socială în zona urbană marginalizată Tei Toboc”.

 7) Limba de redactare a ofertelor. Termenul limită de depunere a ofertelor. Adresa la care se depun ofertele

 Limba de redactare a ofertelor: Română

Termenul limită de depunere a ofertelor: 10.01.2022, ora 12,oo

Adresa la care se depun ofertele: Registratura Primăriei Sectorului 2 din str. Chiristigiilor nr. 11-13, Sector 2, București, cod poștal 021561

 8) Perioada de timp în care ofertantul trebuie să își mențină oferta valabilă: 90 de zile

 9) Criteriul de atribuire: cel mai bun raport calitate preț

 10) Adresa de internet la care sunt disponibile documentele procedurii: site-ul www.ps2.ro / secțiunea „licitații si achiziții publice”


© 2022 Primăria Sectorului 2 București.