Situaţia contractelor pentru serviciile de salubrizare în sectorul 2
   Asociații de  proprietari   Persoane fizice - case   Pentru contractare servicii de  salubrizare contactaţi
  Total  2.581   Contracte: 2410   Total  25.411   Contracte: 15.784   tel. 021.9654  email contractare@supercom.ro  |  www.salubritate.ps2.ro

LICITAȚII ȘI ACHIZIȚII PUBLICE

Achiziție servicii de elaborare, avizare și aprobare documentație de urbanism P.U.Z. pentru sistematizarea și reglementarea zonei Pantelimon-Dobroiești

Dată adăugare: 2022-04-11
Dată expirare: 2022-05-05
Mod atribuire: Achiziție directă
Documente: Documentație de achiziție

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti, cu sediul în Bucureşti, str. Chiristigiilor 11-13, sector 2, va  organiza achiziţia publică de servicii de elaborare, avizare și aprobare documentație de urbanism P.U.Z. pentru sistematizarea și reglementarea zonei Pantelimon-Dobroiești în vederea autorizării executării unor lucrări de construire a unui complex multifuncțional educațional, sportiv și de agrement, dar și a altor obiective de utilitate publică, pe un teritoriu de aproximativ de 63 ha cuprins între Str. Aurului (vest), malul Lacului Dobroiești (nord, est), Șos. Pantelimon și Șos. Vergului (sud), cod  CPV 71410000-5  “Servicii de urbanism”. 

  • Modalitatea de achiziţie: achiziție directă;
  • Valoarea estimată: 123.333 lei, fără TVA.
  • Data limită pentru depunerea ofertelor este 05.05.2022, ora 10.00 Ofertele se depun la registratura sediului administrativ al Sectorului 2 al Mun. Bucureşti, str. Chiristigiilor nr. 11-13, sector 2, Bucureşti.
  • În vederea întocmirii ofertei atașăm la prezenta invitație Documentația de atribuire a contractului de servicii.
  • Propunerea tehnică se va întocmi astfel încât să respecte cerințele din Caietul de sarcini.
  • Oferta (Documentele de calificare, Propunerea tehnică și Propunerea financiară) va fi depusă la sediul Autorității Contractante într-un plic sigilat și marcat cu adresa Sectorului 2 al Mun. Bucureşti si cu inscripţia “Oferta pentru servicii de elaborare, avizare și aprobare documentație de urbanism P.U.Z. pentru sistematizarea și reglementarea zonei Pantelimon-Dobroiești în vederea autorizării executării unor lucrări de construire a unui complex multifuncțional educațional, sportiv și de agrement, dar și a altor obiective de utilitate publică, pe un teritoriu de aproximativ de 63 ha cuprins între Str. Aurului (vest), malul Lacului Dobroiești (nord, est), Șos. Pantelimon și Șos. Vergului (sud),” şi „A nu  se  deschide   înainte  de  data  de  05.05.2022, ora 10.00”.
  • Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scăzut.

 Pentru relaţii suplimentare ne puteţi contacta la tel/fax: 021.252.44.46, Serviciul Achiziţii Publice, persoana de contact: Sorin Soare.


© 2022 Primăria Sectorului 2 București.