Situaţia contractelor pentru serviciile de salubrizare în sectorul 2
   Asociații de  proprietari   Persoane fizice - case   Pentru contractare servicii de  salubrizare contactaţi
  Total  2.579   Contracte: 2442   Total  25.411   Contracte: 18.383   tel. 021.9654  email contractare@supercom.ro  |  www.salubritate.ps2.ro

LICITAȚII ȘI ACHIZIȚII PUBLICE

Consultare publică pentru determinarea valorii estimate în actualul context economic pentru delegarea activității de sortare a deșeurilor de hârtie, metal, plastic și sticlă colectate separat în Sectorul 2

Dată adăugare: 2022-11-08
Dată expirare: 2022-11-11

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti, cu sediul în Bucureşti, str. Chiristigiilor, nr. 11-13, sector 2, inițiază o procedură de consultare a pieței, în conformitate cu prevederile art.139 din Legea 98/ 2016 privind achizițiile publice  și ale art.18-19 din HG  nr. 395 din 2 iunie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, având ca obiect determinarea valorii estimate în actualul context economic pentru delegarea activității de sortare a deșeurilor de hârtie, metal, plastic și sticlă colectate separat în Sectorul 2 al Municipiului București.

Precizam că a fost lansată și procedura specifică de consultare a pieței prin Anuntul de consultare a pietei MC1022397 din 07.11.2022 disponibil pe site-ul: www.e-licitatie.ro (platforma SEAP - secțiunea Consultarea pieței).

 

 1. Descriere:

Potrivit prevederilor legale în domeniul deșeurilor, activitatea de sortare la nivelul sectorului 2 trebuie delegată, cu respectarea cadrului legal privind achizițiile și concesiunile de servicii.

În acest context, Sectorul 2 a planificat derularea unei proceduri de achiziții pentru delegarea activității de sortare a deșeurilor de hârtie, metal, plastic și sticlă colectate separat în Sectorul 2 al Municipiului București.

Pentru lansarea achiziției mai sus identificate, Sectorul 2 urmărește obținerea de informații actuale de la operatorii economici din domeniu, informații necesare în vederea definitivării, organizării şi derulării procedurii de achiziție, cu precădere în ceea ce privește Valoarea estimată, pornind de la specificațiile următoare:

- necesar de sortare de aproximativ 50.000 to./an

- fracții de sortare necesare pentru:

 • deșeuri de hârtie/carton (sortare pe bandă) – 22.000 to./an
 • deșeuri de plastic/metal (sortare pe bandă) – 23.000 to./an
 • deșeuri de sticlă (stocare temporară) – 5.000 to./an.

Principalele subiecte propuse includ aspecte legate de tariful practicat pentru activitatea de sortare, inclusiv cu privire la faptul dacă la valoarea tarifului s-au luat în considerare și veniturile obținute din valorificarea deșeurilor reciclabile.

 1. Aspectele supuse consultării:
 • Determinarea Valorii estimate în contextul actual impus de piață pentru activitatea de sortare, conform specificațiilor de la pct. 1;
 • Condițiile de contractare;
 • Așteptări specifice ale operatorilor economici cu privire la achiziția în cauză.
 1. Modalitatea de desfășurare a consultării pieței:

Prin intermediul acestui anunț, operatorii economici interesați sunt invitați să transmită, în scris, la adresa de e- mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.  si in C.C. "carbon copy"  la adresa de email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.  informații privind:

 1. Capacitatea disponibilă de sortare pentru fiecare an din intervalul 2023-2027, pentru fiecare fracție în parte:
  • deșeuri de hârtie/carton (sortare pe bandă)
  • deșeuri de plastic/metal (sortare pe bandă)
  • deșeuri de sticlă (stocare temporară)
 2. Tariful practicat pentru activitatea de sortare, la care să se menționeze dacă la valoarea tarifului s-au luat în considerare și veniturile obținute din valorificarea deșeurilor reciclabile
 3. Randamentul de sortare al instalației (% din input predat la reciclare)
 4. Orice alte informații considerate relevante în contextul dat.

            Informațiile comunicate de catre operatorii economici reprezintă date de intrare necesare elaborarii documentatiei de atribuire, in vederea organizării procedurii de Delegare a activității de sortare a deșeurilor de hârtie, metal, plastic și sticlă colectate separat în Sectorul 2 al Municipiului București.

 

 1. Data limită transmitere propuneri:

Operatorii economici interesați vor transmite până la data de 17.11.2022, la adresa de e-mail - mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.  si in C.C. "carbon copy"  la adresa de email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.  materialul scris care să conțină informațiile de la pct. 3.

 

 1. Data limită pentru consultare:

Informațiile cu privire la rezultatul consultării, urmare transmiterii propunerilor de catre operatorii economici care și-au manifestat interesul și disponibilitatea, vor fi publicate pe site-ul www.e-licitatie.ro (platforma SEAP – secțiunea „Consultarea pieței”) incepand cu data de 22.11.2022.

 

 1. Precizări suplimentare:

Sectorul 2 nu intenționează să solicite date și informații confidențiale, clasificate sau protejate de un drept de proprietate intelectuală.


© 2022 Primăria Sectorului 2 București.