Situaţia contractelor pentru serviciile de salubrizare în sectorul 2
   Asociații de  proprietari   Persoane fizice - case   Pentru contractare servicii de  salubrizare contactaţi
  Total  2.579   Contracte: 2472   Total  24.711   Contracte: 19.059   tel. 021.9654  email contractare@supercom.ro  |  www.salubritate.ps2.ro

LICITAȚII ȘI ACHIZIȚII PUBLICE

Achiziție de servicii educaționale pentru beneficiarii proiectului: „Intervenții integrate socio-educaționale pentru copiii defavorizați din zonele urbane marginalizate Baicului și Tei -Toboc din Sectorul 2 al Municipiului București”

Dată adăugare: 2023-01-13
Dată expirare: 2023-01-30
Mod atribuire: procedura proprie
Documente: documentaţie de atribuire

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti va derula o procedură de achiziție achiziție a unor servicii educaționale  pentru beneficiarii proiectului: „Intervenții integrate socio-educaționale pentru copiii defavorizați din zonele urbane marginalizate Baicului și Tei -Toboc din Sectorul 2 al Municipiului București”

1. Denumirea, adresa, numărul de telefon și fax, adresa de e-mail a autorității contractante

 • Adresa: Sectorul 2 al Municipiului București, Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Sector 2, București, cod poștal 021561, România
 • de telefon: +40 21.252.44.46 / Fax: +40 21.252.44.46
 • Persoana de contact: Radu Neg
 • adresa de e-mail:radu.Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • Adresa web a sediului principal al autorității contractante ( URL ) : radu.neg@ps2.ro

2.  Modalitatea de atribuire: desfășurarea unei proceduri proprii pentru achiziția unor servicii educaționale  pentru beneficiarii proiectului: „ Intervenții integrate socio-educaționale pentru copiii defavorizați din zonele urbane marginalizate Baicului și Tei -Toboc din Sectorul 2 al Municipiului București”

3. Denumirea serviciilor: servicii socio - educaționale pentru copiii defavorizați din zonele urbane marginalizate Baicului și Tei -Toboc din Sectorul 2 al Municipiului București

Coduri CPV:

 • 80590000-6 -  servicii de asistență pedagogică;
 • 80000000-4 - servicii de învățământ și formare profesională.

4. Valoarea estimată  a proiectului: 4.004.410,08 lei ( fără TVA ), din care Valoarea estimată pentru Lotul 1 - servicii educaționale pentru zona Baicului: 2.137.976,47 lei (fără TVA) Valoarea estimată pentru Lotul 2 – servicii educaționale pentru zona tei – Toboc: 1.866.433,61 lei (fără TVA). 

5. Sursa de finanțare: bugetul local

6. Termenul limită de solicitare pentru clarificări și adresa de e-mail unde pot fi trimise, dacă este cazul:

Autoritatea contractantă va răspunde la solicitările de clarificări în maxim 2 zile lucrătoare de la primirea acestora, dar numai în cazul solicitărilor de clarificări care s-au transmis cu cel puțin 5 zile înainte de data limită pentru depunerea ofertelor. Orice clarificare se va transmite la adresa e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. cu mențiunea „Servicii educaționale pentru beneficiarii proiectului “„ Intervenții integrate socio-educaționale pentru copiii defavorizați din zonele urbane marginalizate Baicului și Tei -Toboc din Sectorul 2 al Municipiului București ”

iar răspunsul autorității contractante va fi transmis:

 • Furnizorului de servicii prin e-mail la adresa indicată de acesta  în solicitarea de clarificări”
  și
 • postat pe site-ul www.ps2.ro, secțiunea „Licitații și achiziții publice” / anunțul cu titlul

„Servicii servicii socio – educationale pentru beneficiarii proiectului cu titlul “Intervenții integrate socio-educationale pentru copiii defavorizati din zonele  urbane marginalizate Baicului și Tei- Toboc  din Sectorul 2 al Municipiului București ”

7. Limba de redactare a ofertelor. Termenul limită de depunere a ofertelor. Adresa de e-mail unde se trimit ofertele

a.Limba de redactare a ofertelor: limba română;

b.Termenul limită de depunere a ofertelor: 30.01.2023, ora 16,00;

c. Adresa de e-mail la care se trimit ofertele: până la data de 30.01.2023, ora 16,00 la adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

8. Perioada de valabilitate a ofertelor : 90 de zile

9. Criteriul de atribuire: cel mai bun raport calitate preț

10. Adresa de internet la care sunt disponibile documentele procedurii: site-ul www.ps2.ro / secțiunea „ licitații și achiziții publice ” anunțul cu titlul  „Servicii servicii socio – educationale  beneficiarii proiectului cu titlul “Intervenții integrate socio-educationale pentru copiii defavorizati din zonele  urbane marginalizate Baicului și Tei- Toboc  din Sectorul 2 al Municipiului București ”


© 2023 Primăria Sectorului 2 București.

Main Menu