Situaţia contractelor pentru serviciile de salubrizare în sectorul 2
   Asociații de  proprietari   Persoane fizice - case   Pentru contractare servicii de  salubrizare contactaţi
  Total  2.579   Contracte: 2472   Total  24.711   Contracte: 19.059   tel. 021.9654  email contractare@supercom.ro  |  www.salubritate.ps2.ro

LICITAȚII ȘI ACHIZIȚII PUBLICE

Achiziție a unor servicii de catering pentru beneficiarii proiectului: „Intervenții integrate socio-educaționale pentru copiii defavorizați din zonele urbane marginalizate Baicului și Tei -Toboc din Sectorul 2 al Municipiului București”

Dată adăugare: 2023-01-19
Dată expirare: 2023-01-30
Mod atribuire: procedură proprie
Documente: documentaţie de atribuire

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti va derula o procedură de achiziție a unor servicii de catering pentru beneficiarii proiectului: „Intervenții integrate socio-educaționale pentru copiii defavorizați din zonele urbane marginalizate Baicului și Tei -Toboc din Sectorul 2 al Municipiului București.

1. Denumirea, adresa, numărul de telefon și fax, adresa de e-mail a autorității contractante

  • Adresa: Sectorul 2 al Municipiului București, Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Sector 2, București, cod poștal 021561, România
  • de telefon: +40 21.252.44.46 / Fax: +40 21.252.44.46
  • Persoana de contact: Radu Neg
  • adresa de e-mail: radu.Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
  • Adresa web a sediului principal al autorității contractante ( URL ) : www.ps2.ro

2. Modalitatea de atribuire: desfășurarea unei proceduri proprii pentru achiziția unor servicii de catering pentru beneficiarii proiectului: „Intervenții integrate socio-educaționale pentru copiii defavorizați din zonele urbane marginalizate Baicului și Tei -Toboc din Sectorul 2 al Municipiului București”

3. Denumirea serviciilor: servicii de catering pentru copiii defavorizați din zonele urbane marginalizate Baicului și Tei -Toboc din Sectorul 2 al Municipiului București Cod CPV: 55524000-9” -  servicii de catering pentru școli

4. Valoarea estimată  a proiectului: 2.179.440,00 lei ( fără TVA ), din care pentru:

  • zona Baicului         1.452.960,00 lei (fără TVA);
  • zona Tei –Toboc         726.480,00 lei (fără TVA).

 5. Sursa de finanțare: bugetul local

6. Termenul limită de solicitare pentru clarificări și adresa de e-mail unde acestea pot fi trimise, dacă este cazul:

Autoritatea contractanta va răspunde la solicitările de clarificări în maxim 2 zile lucrătoare de la primirea acestora, dar numai în cazul solicitărilor de clarificări care s-au transmis de către ofertanți cu cel puțin 3 zile înainte de data limită pentru depunerea ofertelor.

Orice clarificare solicitată de ofertanți se va transmite la adresa e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. cu mențiunea: “Solicitare de clarificări pentru servicii de catering pentru beneficiarii proiectului “Intervenții integrate socio-educationale pentru copiii defavorizati din zonele urbane marginalizate Baicului și Tei – Toboc din Sectorul 2 al Municipiului București”

iar răspunsul autorității contractante va fi:

  • transmis ofertantului prin e-mail la adresa indicată de acesta în solicitarea de clarificări

și

  • postat pe site-ul www.ps2.ro, secțiunea „Licitații și achiziții publice” / anunțul cu titlul „Servicii de catering pentru beneficiarii proicectului “Intervenții integrate socio-educationale pentru copiii defavorizati din zonele urbane marginalizate Baicului și Tei – Toboc, din Sectorul 2 al Municipiului București”

7. Limba de redactare a ofertelor. Termenul limită de depunere a ofertelor. Adresa de e-mail unde se trimit ofertele

a.Limba de redactare a ofertelor: limba română;

b.Termenul limită de depunere a ofertelor: 30.01.2023, ora 13,00;

c.Adresa de e-mail la care se trimit ofertele: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., cu mențiunea respectării termenului limită de trimitere, respectiv 30.01.2023, ora 13,00.

8. Perioada de valabilitate a ofertelor : 90 de zile

9. Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut

10. Adresa de internet la care sunt disponibile documentele procedurii: site-ul www.ps2.ro / secțiunea „ licitații și achiziții publice ” anunțul cu titlul  „Servicii de catering pentru  beneficiarii proiectului “Intervenții integrate socio-educationale pentru copiii defavorizati din zonele urbane marginalizate Baicului și Tei - Toboc din Sectorul 2 al Municipiului București ”


© 2023 Primăria Sectorului 2 București.

Main Menu