Situaţia contractelor pentru serviciile de salubrizare în sectorul 2
   Asociații de  proprietari   Persoane fizice - case   Pentru contractare servicii de  salubrizare contactaţi
  Total  2.579   Contracte: 2472   Total  24.711   Contracte: 19.059   tel. 021.9654  email contractare@supercom.ro  |  www.salubritate.ps2.ro

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND ÎNREGISTRĂRILE FOTO-VIDEO ÎN CADRUL EVENIMENTELOR PRIMĂRIEI SECTORULUI 2 AL MUNICIPIULUI BUCUREŞTI

1. Introducere

Începând cu data de 25 mai 2018, a intrat în vigoare Regulamentul nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (denumit în continuare „GDPR”), aplicabil în toate statele membre ale Uniunii Europene.
În acest sens, vă informăm cu privire la condițiile în care realizăm prelucrarea datelor cu caracter personal în vederea alinierii la dispozițiile noii reglementări.

Luând în considerare următoarele:

Vă rugăm să citiţi cu atenţie această Notă de informare pentru a înţelege modalitatea de colectare şi prelucrare a datelor cu caracter personal şi drepturile pe care le aveţi.
Această Notă de informare trebuie studiată coroborat cu Politica de confidenţialitate disponibilă pe pagina noastră de internet https://www.ps2.ro/index.php/transparenta/protectia-datelor-cu-caracter-personal/politica-de-confidentialitate.

2. IDENTITATEA OPERATORULUI

Primăria Sectorului 2, cu sediul în str. Chiristigiilor nr. 11-13, sector 2, București,  telefon 021.209.60.00 / 031.403.99.61 / 0372.10.61.00, email Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., își asumă angajamentul de a proteja datele cu caracter personal ale persoanelor vizate și de a se conforma prevederilor legale care  reglementează protecția acestora.

Primăria Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti prelucrează date cu caracter personal (imagine, voce, nume şi prenume, funcţia deţinută) prin captarea, realizarea, transmiterea, manipularea, înregistrarea, utilizarea, stocarea şi comunicarea de fotografii, producţii video şi audio şi/sau înregistrări pentru următoarele scopuri:

 • Desfăşurarea şedinţelor consiliului local;
 • Desfășurarea conferințelor de presă;
 • Organizarea, desfăşurarea şi documentarea desfăşurării evenimentelor Primăriei Sectorului 2 al Municipiului Bucureşti;
 • Realizare de materiale informative;
 • Realizare reportaje cu privire la PS2;
 • Videoconferinţe cu reprezentanți ai sistemului de învățământ de stat și particular, ai mediului asociativ și de afaceri, cu cetățenii sectorului 2 (audiențe online) .

3. CUM FOLOSIM DATELE CU CARACTER PERSONAL

Datele cu caracter personal ale participanţilor la eveniment vor fi folosite numai în scopurile declarate, prin intermediul mijloacelor aflate la îndemâna PS2.

Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul asigurării transparenţei decizionale, prin transmisia streaming a şedinţelor Consiliului local Sector 2 pe pagina de Facebook a Operatorului https://www.facebook.com/PrimariaSector 2. Transmisiile se vor înregistra şi se vor stoca pe hard disk-uri externe ce vor fi în posesia Operatorului. De asemenea, filmările vor fi stocate şi pe pagina de Youtube a Operatorului, unde vor putea fi accesate de către vizitatorii web-site-ului Operatorului sau de către vizitatorii paginii YouTube.

 • Pe website-ul PS2 CLS2 , cl.ps2.ro, şi pe contul de youtube al CLS2 şi pe reţelele de socializare şi platformele online administrate de PS2 .
 • Platformele intranet din cadrul PS2, la care au acces angajaţii PS2.
 • diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod

4. DURATA DE PĂSTRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Datele prelucrate vor fi stocate permanent, înregistrările devenind parte din arhiva instituţională a PS2, ori până la momentul la care aceste date nu mai sunt considerate relevante de către PS2.

 5. TEMEIUL PRELUCRĂRII

Temeiul prelucrării datelor cu caracter personal îl constituie prevederile Regulamentului General privind Protecţia  Datelor (UE) 2016/679, respectiv, articolul 6 alin. (1) lit. c (prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale care îi revine operatorului, lit. e) “prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorităţii publice cu care este învestit operatorul” şi litera f ( prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator). Astfel, art. 138 din Ordonanţa de urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, consacră publicitatea şedinţelor consiliului local. Pentru a asigura o transparenţă completă, o accesibilitate facilă şi luând în considerare şi practica deja extinsă în cadrul autorităţilor publice locale, precum şi pentru a asigura o informare corectă şi completă a cetăţenilor, şedinţele Consiliului local al PS2 pot fi transmise live la adresa https://www.facebook.com/PrimariaSector2 şi vor fi stocate potrivit celor arătate mai sus.

6. DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ

 • dreptul de a primi informații cu privire la prelucrarea datelor și o copie a datelor procesate;
 • dreptul de a solicita rectificarea datelor inexacte sau completarea datelor incomplete;
 • dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal și, în cazul în care datele cu caracter personal au fost făcute publice, transmiterea informațiilor referitoare la solicitarea de ștergere către alți operatori;
 • dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor;
 • dreptul de a primi datele personale cu privire la persoana vizată într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și lizibil și de a solicita transmiterea acestor date către un alt operator;
 • dreptul de a se opune prelucrării datelor cu intenția de a înceta prelucrarea;
 • dreptul de a retrage oricând un consimțământ dat în vederea opririi unei prelucrări a datelor care se bazează pe consimțământul dumneavoastră. Retragerea nu va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului acordat înainte de retragere;
 • dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – dataprotection.rodacă apreciați că prelucrarea datelor este o încălcare a Regulamentului General privind protecția datelor.

Drepturile de mai sus pot fi exercitate în orice moment.

Pentru exercitarea acestor drepturi, ne puteți adresa o solicitare în scris, datată și semnată sau în format electronic la următoarea adresa:

 • Primăria Sectorului 2,  Chiristigiilor nr. 11-13, sector 2, București, telefon 021.209.60.00; 031.403.99.61; 0372.10.61.00
 • Email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. pentru a vă informa privind măsurile de securitate implementate.

Vă este recunoscut dreptul de a va adresa Autorității Naționale pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal sau justiției pentru apărarea oricăror drepturi garantate de legislația privind protecția datelor cu caracter personal care v-au fost încălcate.

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, la adresa b-dul G-ral. Gheorghe Magheru, nr. 28-30, sector 1, București, Romania sau prin e-mail la Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

7. DATE DE CONTACT

Primăria Sectorului 2

Adresa str. Chiristigiilor nr.11-13, sector 2, București

Adresă e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

Tel. 021.209.60.00; 031.403.99.61; 0372.10.61.00

Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal – Marius Oprescu


© 2023 Primăria Sectorului 2 București.

Main Menu