Situaţia contractelor pentru serviciile de salubrizare în sectorul 2
   Asociații de  proprietari   Persoane fizice - case   Pentru contractare servicii de  salubrizare contactaţi
  Total  2.581   Contracte: 2422   Total  25.411   Contracte: 16.510   tel. 021.9654  email contractare@supercom.ro  |  www.salubritate.ps2.ro

LICITAȚII ȘI ACHIZIȚII PUBLICE

Achiziție pentru execuția de lucrări înlocuire troliu ascensor electric

Dată adăugare: 2021-08-27
Dată expirare: 2021-09-07
Mod atribuire: achiziţie directă
Documente: documentaţie de atribuire

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti, cu sediul în Bucureşti, str. Chiristigiilor 11-13, sector 2, va  organiza achiziţia publică execuția de lucrări înlocuire troliu ascensor electric, cod  CPV  32424000 – 1 ˝lucrări de instalare ascensoare˝.                

-Modalitatea de achiziţie: achiziție directă;

-Valoarea estimată:30.000 lei, fără TVA

-Data limită pentru depunerea ofertelor este 07.09.2021, ora 10.00 Ofertele se depun la registratura sediului administrativ al Sectorului 2 al Mun. Bucureşti, str. Chiristigiilor nr. 11-13, sector 2, Bucureşti.

-În vederea întocmirii Propunerii tehnice și Propunerii Financiare atașăm la prezenta invitație Caietul de sarcini și formularele pentru propunerea financiară.

-Propunerea tehnică se va întocmi astfel încât să respecte cerințele din Caietul de sarcini.

-Propunerea financiara şi tehnică va fi depusă la sediul Autorității Contractante într-un plic sigilat și marcat cu adresa Sectorului 2 al Mun. Bucureşti si cu inscripţia “Oferta pentru pentru execuția de lucrări înlocuire troliu ascensor electric” şi „A nu  se  deschide   înainte  de  data  de  07.09.2021, ora 10.00”

-Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scăzut.

Pentru relaţii suplimentare ne puteţi contacta la tel/fax: 021.252.44.46, Serviciul Achiziţii Publice, persoana de contact : Sorin Soare.


© 2022 Primăria Sectorului 2 București.