Situaţia contractelor pentru serviciile de salubrizare în sectorul 2
   Asociații de  proprietari   Persoane fizice - case   Pentru contractare servicii de  salubrizare contactaţi
  Total  2.581   Contracte: 2422   Total  25.411   Contracte: 16.510   tel. 021.9654  email contractare@supercom.ro  |  www.salubritate.ps2.ro

LICITAȚII ȘI ACHIZIȚII PUBLICE

Achiziție servicii de tabară pentru beneficiarii proiectului “Intervenții integrate socio-educaționale pentru copiii defavorizați din zona urbană marginalizată Baicului”

Dată adăugare: 2022-07-12
Dată expirare: 2022-07-20
Mod atribuire: Procedură proprie
Documente: Documentație de achiziție

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti va derula o procedură proprie pentru încheierea contractului de prestări servicii de tabără pentru beneficiarii proiectului “Intervenții integrate socio-educationale pentru copiii defavorizati din zona urbană marginalizată  Baicului”

1) Denumirea, adresa, numarul de telefon și fax, adresa de e-mail a autorității contractante 

 • Adresa: Sectorul 2 al Municipiului Bucuresti, Strada Chiristigiilor nr. 11-13, Sector 2, București, Cod Postal 021561, România
 • de telefon: +40 21.252.44.46 / Fax: +40 21.252.44.46
 • Persoana de contact: Radu Neg
 • adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.
 • Adresa web a sediului principal al autorității contractante(URL): ps2.ro

2) Modalitatea de atribuire: desfășurarea unei proceduri proprii în vederea atribuirii contractului de prestări servicii de tabără pentru beneficiarii proiectului “Interventii integrate socio-educationale pentru copiii defavorizați din zona urbană marginalizată  Baicului”

3) Denumirea serviciilor: servicii de tabără pentru beneficiarii proiectului cu titlul „Intervenții integrate socio - educaționale pentru copiii defavorizați din zona urbană marginalizată Baicului”,

            Cod CPV: 55243000-5 – „ servicii de tabere pentru școli”

4)   Valoarea estimată totală: 123.446,00  lei ( fără TVA )

[ 100 copii x 1.234,46 lei (fără TVA) /  serviciu / beneficiar  = 123.446,00 lei ( fără TVA) ] 

 • Prețul unitar ofertat / beneficiar: 234,46 lei (fără TVA) = 1.171,43 lei (fără TVA) / serviciu de cazare și masă / beneficiar + 63,03 lei ( fără TVA ) / serviciu de transport / beneficiar;
 • Numărul maxim de beneficiari: 100 copii ( repartizați în două serii cu maxim 50 de copii / serie )
 • 100 copii x 1.171, 43 lei ( fără TVA ) = 117.143,00 lei (fără TVA) – valoare estimata totală pentru servicii de cazare și masă;
 • 100 copii x 63,03 lei (fără TVA) – 6.303,00 lei (fără TVA) – valoare estimată totală pentru servicii de transport

Valorile ofertate unitare, respectiv totale pentru cele două categorii de servicii, nu vor depăși valorile estimate unitare, respectiv totale pentru cele două categorii de servicii.

5) Sursa de finanțare: bugetul local

6) Termenul limită de solicitări pentru clarificări și adresa de e-mail unde pot fi trimise, dacă este cazul:

Autoritatea contractantă va răspunde la solicitările de clarificări în maxim 2 zile de la primirea acestora, dar numai în cazul solicitărilor de clarificări care s-au transmis de către ofertanți cu cel puțin 3 zile înainte de data limită pentru depunerea ofertelor.

Orice clarificare solicitată de ofertanți se va  transmite la adresa e-mail  Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.  cu mențiunea „Servicii de tabăra pentru beneficiarii proiectului “Intervenții integrate socio-educationale pentru copiii defavorizati din zona  urbana marginalizata  Baicului”, iar răspunsul autorității contractante va fi:

 • transmis ofertantului prin e-mail la adresa indicată de acesta în solicitarea de clarificări

și

 • de asemenea postat pe site-ul ps2.ro, secțiunea „Licitații și achiziții publice” / anunțul cu titlul:

 „Servicii de tabără pentru beneficiarii proiectului “Intervenții integrate socio-educationale pentru copiii defavorizați din zona  urbană marginalizată  Baicului”

7) Limba de redactare a ofertelor / Termenul limită de depunere a ofertelor / Adresa la care se depun ofertele 

 • Limba de redactare a ofertelor: Română
 • Termenul limită de depunere a ofertelor: 20.07.2022, ora 10,00
 • Adresa la care se depun ofertele: Registratura Primăriei Sectorului 2 din str. Chiristigiilor nr. 11-13, Sector 2, Bucuresti, cod poștal 021561

8) Perioada de timp în care ofertantul trebuie să își mențină oferta în termen de valabilitate: 60 de zile

9) Criteriul de atribuire: prețul cel mai scăzut

10) Adresa de internet la care sunt disponibile documentele procedurii: site-ul www.ps2.ro / secțiunea „licitații si achiziții publice”


© 2022 Primăria Sectorului 2 București.