Situaţia contractelor pentru serviciile de salubrizare în sectorul 2
   Asociații de  proprietari   Persoane fizice - case   Pentru contractare servicii de  salubrizare contactaţi
  Total  2.581   Contracte: 2422   Total  25.411   Contracte: 16.510   tel. 021.9654  email contractare@supercom.ro  |  www.salubritate.ps2.ro

URBANISM

Vizare autorizație comercializare piețe

Cerere tip vizată de Administrația piețelor Sector 2
Autorizația de comercializare - original
Contract de închiriere cu administraţia pieţelor sector 2, act adiţional sau convenţie (după caz) pentru cei care deţin spaţii comerciale (chioșc, tonete închise, magazin)


Departament: Direcția Urbanism, Cadastru și Gestionare Teritoriu 

Program de specialitate:
Luni 08:30 - 13:30
Joi 13:30 - 18:30


© 2022 Primăria Sectorului 2 București.