Situaţia contractelor pentru serviciile de salubrizare în sectorul 2
   Asociații de  proprietari   Persoane fizice - case   Pentru contractare servicii de  salubrizare contactaţi
  Total  2.581   Contracte: 892   Total  25.411   Contracte: 273   tel. 021.9654  email contractare@supercom.ro  |  www.salubritate.ps2.ro

LICITAȚII ȘI ACHIZIȚII PUBLICE

Achiziție servicii de închiriere a maximum 6 echipamente de fotocopiere pentru 4 centre de vaccinare COVID

Dată adăugare: 2021-10-22
Dată expirare: 2021-10-28
Mod atribuire: achiziţie directă
Documente: documentaţie de atribuire

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti, cu sediul în Bucureşti, str. Chiristigiilor 11-13, sector 2, va  organiza achiziţia publică de prestări servicii de închiriere a maximum 6 echipamente de fotocopiere pentru 4 centre de vaccinare COVID-19 din Sectorul 2 al Mun. București, cod  CPV 79521000 – 2 ˝servicii de fotocopiere˝.

Modalitatea de achiziţie: achiziție directă;
- Valoarea estimată: 15.360 lei, fără TVA, pentru maximum de 96.000 de pagini.
- Data limită pentru depunerea ofertelor este 28.10.2021, ora 10.00 Ofertele se depun la registratura sediului administrativ al Sectorului 2 al Mun. Bucureşti, str. Chiristigiilor nr. 11-13, sector 2, Bucureşti.
În vederea întocmirii Propunerii tehnice și Propunerii Financiare atașăm la prezenta invitație Caietul de sarcini și formularele pentru propunerea financiară.
- Propunerea tehnică se va întocmi astfel încât să respecte cerințele din Caietul de sarcini.
Propunerea financiara şi tehnică va fi depusă la sediul Autorității Contractante într-un plic sigilat și marcat cu adresa Sectorului 2 al Mun. Bucureşti si cu inscripţia “Oferta pentru prestări servicii de închiriere a maximum 6 echipamente de fotocopiere pentru 4 centre de vaccinare COVID-19 din Sectorul 2 al Mun. București” şi „A nu  se  deschide   înainte  de  data  de 28.10.2021, ora 10.00”
Criteriul de atribuire: Preţul cel mai scăzut.

Pentru relaţii suplimentare ne puteţi contacta la tel/fax: 021.252.44.46, Serviciul Achiziţii Publice, persoana de contact : Sorin Soare.


© 2021 Primăria Sectorului 2 București.