Situaţia contractelor pentru serviciile de salubrizare în sectorul 2
   Asociații de  proprietari   Persoane fizice - case   Pentru contractare servicii de  salubrizare contactaţi
  Total  2.581   Contracte: 892   Total  25.411   Contracte: 273   tel. 021.9654  email contractare@supercom.ro  |  www.salubritate.ps2.ro

LICITAȚII ȘI ACHIZIȚII PUBLICE

Achiziţie Servicii de elaborare a studiului de oportunitate și a caietului de sarcini pentru concesionarea prin licitație a echipamentelor de agrement amplasate în parcul Tei

Dată adăugare: 2021-10-25
Dată expirare: 2021-11-03
Mod atribuire: achiziţie directă
Documente: documentaţie de atribuire

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti, cu sediul în Bucureşti, str. Chiristigiilor 11-13, sector 2, va  organiza achiziţia publică pentru atribuirea contractului de servicii avand ca obiect ,, Servicii de elaborare a studiului de oportunitate și a caietului de sarcini pentru concesionarea prin licitație a echipamentelor de agrement amplasate în parcul Tei,” Cod CPV : 79311200-9  ,,Servicii de realizare de studii,,  (Rev.2) .

- Modalitatea de achiziţie: achiziţie (cumpărare) directă;

- Data limită pentru depunerea ofertelor este   03.11.2021.,  ora  12:00

Ofertele se vor trimite

- pe adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. si in cc pe adresa  Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

În urma consultării documentaţiei de achiziţie, caiet de sarcini ,formulare,draft contract, din ataş, operatorii economici intesesaţi sunt rugaţi  să trimită oferta fermă în lei fără TVA. Propunerea financiară va fi trimisă corespunzator formularului de ofertă din documentaţia de achizitie, pe aceiaşi adresă de mail împreună cu Documentele de Calificare şi Propunerea tehnică, corespuzător cerinţelor din caietul de sarcini. e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

Valoarea estimată servicii 50.000 lei, fără TVA

Criteriul de atribuire:    Preţul cel mai scăzut.

Pentru relaţii suplimentare ne puteţi contacta : referitor documentatie de calificare- tel/fax 021.252.44.46, Serviciul Achiziţii Publice, persoana de contact : Bogdan Nitescu, Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..

ERATĂ

Având în vedere prevederile art. 153 alin. (4) din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, Autoritatea Contractantă va extinde termenul de depunere al ofertelor, astfel încât data limită de depunere va fi data de 3 noiembrie 2021, ora 12:00.


© 2021 Primăria Sectorului 2 București.