Situaţia contractelor pentru serviciile de salubrizare în sectorul 2
   Asociații de  proprietari   Persoane fizice - case   Pentru contractare servicii de  salubrizare contactaţi
  Total  2.581   Contracte: 892   Total  25.411   Contracte: 273   tel. 021.9654  email contractare@supercom.ro  |  www.salubritate.ps2.ro

LICITAȚII ȘI ACHIZIȚII PUBLICE

Achiziţie servicii de expertiză tehnică evaluatorie a terenului situat în strada Grigore Ionescu nr. 63A

Dată adăugare: 2021-11-04
Dată expirare: 2021-11-09
Mod atribuire: Achiziție directă

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti, cu sediul în Bucureşti, str. Chiristigiilor 11-13, sector 2, intenţionează achiziţia serviciilor de expertiză tehnică evaluatorie a terenului în suprafață de 353 mp, situat în strada Grigore Ionescu nr. 63A, sector 2, Bucureşti. Scopul evaluării terenului este cumpărarea acestuia.
1. Cerinţele Autorităţii Contractante cu privire la prestarea serviciilor de evaluare sunt:
    a) Rezultatul serviciilor de evaluare se va materializa intr-un Raport de evaluare, sub forma unui înscris realizat în conformitate cu Standardele de Evaluare a Bunurilor (ANEVAR), în vigoare, prezentat în limba română,
    b) Modalitatea de transmitere a raportului: 2 exemplare pe suport hârtie (în format letric) şi 1 exemplar pe suport electronic (în format electronic),
    c) Termenele de prezentare/transmitere a raportului de evaluare: maximum 15 de zile lucrătoare de la transmiterea comenzii.
2. Cerinţe privind capacitatea:
Ofertantul trebuie să facă dovada că dispune de personal de specialitate cu experienţă profesională, autorizat ANEVAR în specializarea EPI ANEVAR (evaluarea de proprietăţi imobiliare).
Se vor prezenta documente care atesta detinerea calitatii de Membru ANEVAR cu Legitimaţie valabilă pe anul in curs.
3. Modalitatea de achiziţie: achiziţie (cumpărare) directă;
4. Cod CPV: 71319000-7 – „Servicii de expertiză”
5. Valoarea estimată a contractului: 2.000,00 lei, fără TVA
6. Valabilitatea ofertei: 90 de zile
7. Criteriul de atribuire : preţul cel mai scăzut
8. Plata se va efectua în termen de 30 zile calendaristice de la primirea şi înregistrarea facturii la Registratura Autorităţii Contractante, într-un cont de trezorerie.
9. Termenul limită de primire a ofertelor: 09.11.2021, ora 14:00
10. Adresa la care se transmit ofertele: Ofertele se depun în:
- format electronic, la adresa de e-mail Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., şi cc Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. , SAU
- format fizic și se vor înregistra la registratura Primăriei Sector 2, cu sediul în str. Chiristigiilor, nr. 11-13, sector 2 București.
Pentru relaţii suplimentare e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., Serviciul Achiziţii Publice.


© 2021 Primăria Sectorului 2 București.