Situaţia contractelor pentru serviciile de salubrizare în sectorul 2
   Asociații de  proprietari   Persoane fizice - case   Pentru contractare servicii de  salubrizare contactaţi
  Total  2.579   Contracte: 2454   Total  25.411   Contracte: 18.385   tel. 021.9654  email contractare@supercom.ro  |  www.salubritate.ps2.ro

LICITAȚII ȘI ACHIZIȚII PUBLICE

Achiziţie furnizare de carburant pe baza de carduri valorice necesar pentru aprovizionarea periodică a autovehiculelor, utilajelor/agregatelor aflate în administrarea Primăriei Sectorului 2.

Dată adăugare: 2023-03-08
Dată expirare: 2023-03-13
Mod atribuire: achiziţie directă
Documente: documentaţie de atribuire

Sectorul 2 al Municipiului Bucureşti, cu sediul în Bucureşti, str. Chiristigiilor 11-13, sector 2, va  organiza achiziţia publică pentru atribuirea contractului de furnizare carburant pe baza de carduri valorice necesar pentru aprovizionarea periodică a autovehiculelor, utilajelor / agregatelor aflate în administrarea Primăriei Sectorului 2, având codurile CPV:

  • 09132100-4 – benzină fără plumb (Rev.2);
  • 09134200-9 – motorină (Rev.2).

- Modalitatea de achiziţie: achiziție directă;

- Criteriu de atribuire: preţul cel mai scăzut;

- Valoarea estimată a achiziției: 106.293,60 lei fără TVA;

- Data limită pentru depunerea ofertelor este 13.03.2023, ora 13.00.

- Adresa la care se depun ofertele: Registratura Primăriei Sectorului 2 al Mun. București din Str. Chiristigiilor nr. 11-13, Sector 2.

- Numărul de exemplare: 1 ORIGINAL

- Mod de prezentare:

Oferta se va depune la Registratura Sectorului 2 al Municipiului București, str. Chiristigiilor nr. 11 – 13, într-un exemplar original,  în plic sigilat și ștampilat, pe care se va menționa:

˝Oferta pentru furnizare carburant pe baza de carduri valorice.

 A nu se deschide înainte de data de 13.03.2023, ora 13.00.˝

Documentele vor fi închise într-un plic sigilat cu semnătura ofertantului.

Ofertantul are obligația de a completa și atașa la plicul care conține oferta „ Scrisoarea de înaintare” (completare Formularul nr. 6 din Capitolul III - Formulare).

Documentele trebuie să fie tipărite sau scrise cu cerneală / toner şi vor fi numerotate si semnate pe fiecare pagină de reprezentantul/ reprezentanţii autorizat/autorizaţi să angajeze ofertantul prin contract. În cazul documentelor emise de instituţii/organisme oficiale abilitate în acest sens documentele respective trebuie să fie semnate şi parafate conform prevederilor legale.

Mijloace de comunicare: 

Orice clarificare solicitată de operatorii economici se poate solicita în scris, la fax nr. 021.252.44.46, e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. şi în C.C."carbon copy" (copie de informare) la adresa de email: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea., cu mentiunea: Furnizare carburant pe baza de carduri valorice,  iar răspunsurile autorităţii contractante vor fi transmise prin e-mail sau fax la nr. indicat în solicitare şi pe site-ul www.ps2.ro - rubrica Licitaţii şi achiziţii publice.


© 2023 Primăria Sectorului 2 București.